Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

wspieraMY

Sprawdź w kalendarzu wolne terminy. W razie trudności z rejestracją on-line prosimy o kontakt pod numerem: +48 785 45 00 00 (poniedziałek–piątek w godzinach 12–14).

Jak zarezerwować wizytę? 

Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku, przy czym każdy psycholog ma inny rozkład dni i godzin. Pod słowami „Wybierz usługę” poniżej zaznacz „Konsultacje dla tancerzy” lub „Konsultacje dla muzyków” według swojej specjalności. Uwaga: muzycy mają do wyboru dwie psycholożki. Następnie zarezerwuj termin i godzinę. W podsumowaniu należy podać swoje imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego. Na podany adres mailowy zostanie wysłana informacja potwierdzająca dokonaną rezerwację. Wkrótce też psycholog skontaktuje się, aby poinformować o rodzaju komunikatora internetowego, za pośrednictwem którego odbędzie się wideorozmowa. Najczęściej używamy Skype’a i Zooma.

Korzystanie z poradnictwa psychologicznego on-line łączy się z akceptacją odpowiednich regulaminów, które są dostępne na stronie Instytutu Muzyki i Tańca tutaj

Gwarantujemy pełną anonimowość i poufność konsultacji zgodnie z wewnętrznym regulaminem Instytutu Muzyki i Tańca.


Informacje o poradnictwie psychologicznym wspieraMY

Według danych naukowych blisko 40% dorosłych cierpi z powodu problemów psychicznych. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa stanowi dodatkowe obciążenie i utrudnia codzienne funkcjonowanie, powodując różne kryzysy. Przy odpowiednim wsparciu psychologicznym można im z powodzeniem stawić czoła.

Dlatego Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne on-line dla muzyków i tancerzy.

Kto może skorzystać z poradnictwa?

Zapraszamy osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych:

 • artystów muzyków – uczniów i absolwentów szkół muzycznych, studentów uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów, dyrygentów,
 • artystów tancerzy – uczniów i absolwentów szkół baletowych i uczelni artystycznych kształcących z kierunków związanych z tańcem, profesjonalnych tancerzy, pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów.

Kiedy warto skorzystać ze wsparcia psychologa?

Poradnictwo psychologiczne może okazać się znaczącym wsparciem w tych okresach w życiu, na przykład kiedy:

 • przytłacza nas bieżąca sytuacja i różne kryzysy życiowe,
 • mamy trudności z przystosowaniem się do warunków życia i pracy,
 • odczuwamy nieuzasadniony lęk i niepokój,
 • doświadczamy przygnębienia, apatii, długotrwałej melancholii i obniżenia nastroju,
 • mamy poczucie obniżonej samooceny czy braku sensu życia,
 • mamy trudności z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,
 • nie kontrolujemy negatywnych emocji – złości, gniewu, niechęci do innych ludzi itp.,
 • nie potrafimy rozwiązać konfliktów z innymi osobami, nie radzimy sobie z krytyką,
 • przeżywamy kryzysy twórcze lub związane z pracą zawodową.

Kim są psychologowie współpracujący z Instytutem Muzyki i Tańca?

Za organizację poradnictwa odpowiada Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca. Porad zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa udzielają psycholożki posiadające wykształcenie muzyczne lub znające specyfikę zawodów artystycznych.

dr Małgorzata Chmurzyńska (malgorzata.chmurzynska@imit.org.pl)

Muzyk (edukacja muzyczna, rytmika, fortepian), muzykolog, psycholog (psycholog społeczny, psycholog muzyki), doktor nauk humanistycznych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie UMFC) oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Wieloletni pracownik naukowy, wykładowca psychologii ogólnej i psychologii muzyki, kierownik Pracowni Psychologii i Pedagogiki Muzyki na Uniwersytecie Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadziła zajęcia w ramach kilku edycji Podyplomowego Studium Psychologii Muzyki AMFC oraz w ramach Studium Doktoranckiego UMFC.

Nauczycielka w szkolnictwie muzycznym I i II (fortepian, przedmioty ogólnomuzyczne).

Prowadziła badania m.in. dotyczące psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju talentu wśród pianistów (badania na uczestnikach XVI Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina), psychologicznych uwarunkowań ocen jurorów podczas konkursów muzycznych, poczucia kompetencji i postaw nauczycieli szkół muzycznych. Autorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych psychologii i pedagogice muzycznej. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach psychologiczno-muzycznych (m.in. w Finlandii, we Włoszech, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii), zjazdach i kongresach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Society for the Cognitive Sciences of Music. Stała recenzentka „Psychology of Music”.

Zasiada trzecią kadencję w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Artystów.

Odznaczona medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2006.

dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk (malgorzata.leraczyk@imit.org.pl)

Muzyk i psycholog (doktor nauk o sztuce, psycholog muzyki, psycholog kliniczny, muzyk: teoria muzyki i skrzypce).

Od 2008 roku kierownik Pracowni Psychologii Muzyki na Akademii Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu). Absolwentka poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1983 roku pracuje w poznańskich szkołach muzycznych jako nauczyciel (muzyczne przedmioty teoretyczne, skrzypce) i psycholog. Od 1991 roku wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadziła też specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla pracowników i studentów.

Czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce, Europie, Azji, Ameryce Płn. i Australii. Autorka monografii i licznych publikacji z zakresu psychologii muzyki. Członek wielu organizacji naukowych, m.in. European Council for High Ability, World Council for Gifted and Talented Children (od 2006 roku delegat, przedstawiciel Polski).

Od 1980 roku współpracowała z Katedrą Psychologii Muzyki UMFC (dawniej: AMiFC) w Warszawie, prowadziła wykłady na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina we wszystkich edycjach podyplomowych studiów psychologii muzyki oraz w ramach Studium Doktoranckiego. Była wykładowcą w szkoleniach, seminariach i warsztatach Centrum Edukacji Artystycznej i Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. W 2008 roku uzyskała tytuł doktorski w dyscyplinie nauk o sztuce („Środowisko rodzinne a ciągłość i jakość edukacji muzycznej”; promotor: prof. Maria Manturzewska) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Prowadzi seminaria i wykłady w szkołach muzycznych i w uczelniach muzycznych w całej Polsce, popularyzując wiedzę z zakresu psychologii muzyki. Opieką psychologiczną obejmowała też uczestników trzech ostatnich edycji Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego (prowadząc jednocześnie badania dotyczące uwarunkowań rodzinnych, tremy i przeciążeń w grze na skrzypcach).

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Małgorzata Ziółkowska (malgorzata.ziolkowska@imit.org.pl)

Absolwentka warszawskiego Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia), pedagog artystyczny (absolwentka Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach współpracującej wówczas z Kieleckim Teatrem Tańca na kierunku taniec z uprawnieniami pedagogicznymi) i choreoterapeutka (odbyła liczne szkolenia z zakresu terapii tańcem, stworzyła autorski program terapeutyczny). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (współprowadziła psychoterapię grupową i zajęcia relaksacyjne), a także na Oddziale Całodobowym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, w poradni rodzinno- młodzieżowej (w zespole reflektującym, który brał udział w sesjach psychoterapii rodzinnej oraz indywidualnej młodzieży), współpracowała z Fundacją „Dr Clown” (oddziały pediatryczne) i Fundacją „Dobrze Że Jesteś” (oddziały onkologiczne i hematologiczne). Prowadziła indywidualne konsultacje psychologiczne z dorosłymi osobami niewidomymi. Pracowała również w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, gdzie prowadziła interwencje kryzysowe, zapewniając wsparcie pacjentom doświadczającym kryzysów oraz przeprowadzając wstępną diagnozę stanu zdrowia psychicznego. Zajmowała się również interwencją kryzysową oraz poradnictwem na odległość w ramach Kryzysowego Telefonu Zaufania. 

Wcześniej, jako pedagog artystyczny i choreoterapeutka uczyła w studiu aktorskim, pracowała także z ofiarami przemocy, pacjentkami z zaburzeniami odżywiania, osobowości i lękowymi, łącząc choreoterapię z elementami grupy wsparcia. Aktualnie odbywa czteroletni całościowy kurs psychoterapii (w nurcie integracyjnym) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W swojej pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego i poddaje ją regularnej superwizji.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Nadrzędnym celem spotkania jest:

 • zidentyfikowanie problemu – psycholog pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem, z którym dana osoba się zgłasza. Wstępna diagnoza pozwoli określić, z czego wynikają trudności, jakie są czynniki utrwalające problem i utrudniające jego samodzielne przezwyciężenie;
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązania problemu – psycholog pomoże ustabilizować sytuację, a także ustalić kolejne etapy działania, prowadzące do zmian w pożądanym kierunku.

Psycholog udzielający porad może wykonać testy badające np. osobowość. Może zaproponować wykonanie badania psychologicznego, a także zasugerować, gdzie w razie potrzeby uzyskać bardziej zaawansowaną pomoc.

Konsultacja trwa około 40 minut. Porady są bezpłatne. Liczba udzielonych porad zależy od decyzji psychologa i uwzględnia potrzeby klienta.

Dowiedz się więcej

W odróżnieniu od psychoterapii poradnictwo psychologiczne jest krótkotrwałą relacją z psychologiem (od jednego do kilkunastu spotkań), ukierunkowaną na doraźną pomoc w rozwiązaniu konkretnego, przedstawionego przez klienta problemu. Z poradnictwa mogą skorzystać osoby zdrowe, które nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnościami życia codziennego, z obowiązkami zawodowymi i wyzwaniami wynikającymi z przebywania w określonym środowisku czy też z realizacją własnych aspiracji i celów w zderzeniu z rzeczywistością. Konsultacje psychologiczne mają służyć optymalizacji funkcjonowania artysty zarówno w zakresie wykorzystywania posiadanych zdolności, jak i rozwoju potencjału twórczego.

Poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest także dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności metapoznawczych: samopoznaniem, samowiedzą, samoświadomością swoich mocnych i słabych stron, optymalnym rozwijaniem swoich zdolności, a zatem – poprawą jakości swojego życia w różnych wymiarach.

Do pobrania

wspieraMY. Regulamin

Kontakt

edukacja@imit.org.pl