Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

wspieraMY

Sprawdź w kalendarzu wolne terminy. Można zapisywać się do 18 marca.


Według danych naukowych blisko 40% dorosłych cierpi z powodu problemów psychicznych. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa stanowi dodatkowe obciążenie i utrudnia codzienne funkcjonowanie, powodując różne kryzysy. Przy odpowiednim wsparciu psychologicznym można im z powodzeniem stawić czoła.

Dlatego Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca postanowiła wznowić bezpłatne poradnictwo psychologiczne on-line dla muzyków i tancerzy.

Kto może skorzystać z poradnictwa

Zapraszamy osoby pełnoletnie z dwóch grup zawodowych:

 • artystów muzyków – absolwentów szkół muzycznych i studentów uczelni muzycznych, wykonawców i teoretyków, nauczycieli szkół muzycznych, kompozytorów, dyrygentów,
 • artystów tancerzy – absolwentów szkół baletowych i uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie tańca, wykonawców, profesjonalnych pedagogów tańca, choreografów, teoretyków tańca i choreologów.

Kiedy warto skorzystać ze wsparcia psychologa

Poradnictwo psychologiczne może okazać się znaczącym wsparciem w tych okresach w życiu, na przykład kiedy:

 • przytłacza nas bieżąca sytuacja i różne kryzysy życiowe,
 • mamy trudności z przystosowaniem się do warunków życia i pracy,
 • odczuwamy nieuzasadniony lęk i niepokój,
 • doświadczamy przygnębienia, apatii, długotrwałej melancholii i obniżenia nastroju,
 • mamy poczucie obniżonej samooceny czy braku sensu życia,
 • mamy trudności z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,
 • nie kontrolujemy negatywnych emocji – złości, gniewu, niechęci do innych ludzi itp.,
 • nie potrafimy rozwiązać konfliktów z innymi osobami, nie radzimy sobie z krytyką.

Kim są psychologowie współpracujący z Instytutem Muzyki i Tańca?

Za organizację poradnictwa odpowiada Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca. Porad psychologicznych udzielają ekspertki, działając zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa. Ze względu na profil zawodowy naszych odbiorców do współpracy zaprosiliśmy osoby, które znają specyfikę zawodów artystycznych, a ponadto mają kompetencje psychologiczne związane z tym obszarem działalności kulturalnej.

Małgorzata Chmurzyńska

Doktor nauk humanistycznych, psycholog muzyki, psycholog społeczny, muzykolog, muzyk. Wieloletni pracownik naukowy, wykładowca psychologii ogólnej i psychologii muzyki, kierownik Pracowni Psychologii i Pedagogiki Muzyki na Uniwersytecie Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Nauczycielka fortepianu i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I i II st. Autorka i redaktorka licznych publikacji poświęconych psychologii i pedagogice muzycznej. Aktywna uczestniczka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji psychologiczno-muzycznych, zjazdów i kongresów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Society for the Cognitive Sciences of Music. Stała recenzentka „Psychology of Music”.

Zasiada trzecią kadencję w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Artystów.

Odznaczona medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2006.

Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

Doktor nauk o sztuce, psycholog muzyki, psycholog kliniczny, muzyk (teoria muzyki, skrzypce). Absolwentka poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1983 roku pracuje w poznańskich szkołach muzycznych jako nauczyciel (muzyczne przedmioty teoretyczne, skrzypce) i psycholog. Od 1991 roku wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadziła też specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla pracowników i studentów. Tam też w 2008 roku powołała Pracownię Psychologii Muzyki. Czynnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i na świecie. Autorka monografii i licznych publikacji z zakresu psychologii muzyki, członek wielu organizacji naukowych oraz od 2006 roku przedstawiciel Polski w World Council for Gifted and Talented Children.

Od 1980 roku współpracowała z Katedrą Psychologii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, prowadziła wykłady w ramach wszystkich edycji Podyplomowego Studium Psychologii Muzyki UMFC oraz w ramach Studium Doktoranckiego UMFC. Opieką psychologiczną obejmowała uczestników trzech ostatnich edycji Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej i konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Małgorzata Ziółkowska

Absolwentka warszawskiego Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia), pedagog artystyczny (absolwentka Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach współpracującej wówczas z Kieleckim Teatrem Tańca, kierunku Taniec z uprawnieniami pedagogicznymi) i choreoterapeutka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także na Oddziale Całodobowym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Pracowała również w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, gdzie prowadziła interwencje kryzysowe. Zajmowała się także interwencją kryzysową oraz poradnictwem na odległość w ramach Kryzysowego Telefonu Zaufania. Jako pedagog artystyczny i choreoterapeutka uczyła w studiu aktorskim, pracowała także z ofiarami przemocy, pacjentkami z zaburzeniami odżywiania, osobowości i lękowymi, łącząc choreoterapię z elementami grupy wsparcia.

Aktualnie odbywa czteroletni całościowy kurs psychoterapii (w nurcie integracyjnym) posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem

Nadrzędnym celem spotkania jest:

 • zidentyfikowanie problemu – psycholog pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem, z którym dana osoba się zgłasza. Wstępna diagnoza pozwoli określić, z czego wynikają trudności, jakie są czynniki utrwalające problem i utrudniające jego samodzielne przezwyciężenie;
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązania problemu – psycholog pomoże ustabilizować sytuację, a także ustalić kolejne etapy działania prowadzące do zmian w pożądanym kierunku.

Psycholog udzielający porady może wykonać testy badające np. osobowość. Może zaproponować wykonanie badania psychologicznego, a także zasugerować, gdzie w razie potrzeby uzyskać bardziej zaawansowaną pomoc.

Jak technicznie przebiega konsultacja z psychologiem

Konsultacje odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki – w zależności od wyboru psychologa.

Na konsultacje można się zapisać w wirtualnym kalendarzu na stronie Instytutu Muzyki i Tańca – imit.org.pl. w zakładce Działalność -> wspieraMY. Po zapisaniu się zostaną Państwo poproszeni o pozostawienie swojego adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego. Psycholog skontaktuje się wówczas z Państwem, by ustalić formę spotkania. Gwarantujemy pełną anonimowość i poufność konsultacji zgodnie z wewnętrznym regulaminem Instytutu Muzyki i Tańca.

Konsultacja trwa 40 minut. Porady są bezpłatne. Liczba udzielonych porad zależy od decyzji psychologa i uwzględnia potrzeby klienta.

Dowiedz się więcej

W odróżnieniu od psychoterapii poradnictwo psychologiczne jest krótkotrwałą relacją z psychologiem (od jednego do kilkunastu spotkań) ukierunkowaną na doraźną pomoc. Z poradnictwa mogą skorzystać osoby, które nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnościami życia codziennego, z obowiązkami zawodowymi i wyzwaniami wynikającymi z przebywania w określonym środowisku czy też z realizacją własnych aspiracji i celów w zderzeniu z rzeczywistością. Konsultacje psychologiczne mają służyć optymalizacji funkcjonowania artysty zarówno w zakresie wykorzystywania posiadanych zdolności, jak i rozwoju potencjału twórczego.

Poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest także dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności metapoznawczych: samopoznaniem, samowiedzą, samoświadomością swoich mocnych i słabych stron, optymalnym rozwijaniem swoich zdolności, a zatem – poprawą jakości swojego życia w różnych wymiarach.

Korzystanie z poradnictwa psychologicznego on-line łączy się z akceptacją odpowiednich regulaminów, które są dostępne na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.

Do pobrania

wspieraMY. Regulamin

Kontakt

edukacja@imit.org.pl.