Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Zamówienia kompozytorskie 2013-2014

zakończony | 97 projektów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło Program Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie w dniu 21 grudnia 2012 roku. Operatorem priorytetu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem priorytetu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem priorytetu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Istotnym celem priorytetu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.

Wnioski do priorytetu Zamówienia kompozytorskie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet priorytetu na lata 2013-2014 wynosi 2 000 000 zł.

Składanie wniosków do priorytetu za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) będzie możliwe na początku stycznia 2013. Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia 2013 roku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kosińską – tel.: (22) 829 20 17, e-mail: malgorzata.kosinska@imit.org.pl.

 

WYNIKI NABORU

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-WYKONAWCA (muzyk, reżyser, aktor, tancerz)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-PERFORMER (musician, director, actor, dancer)

UMOWA Z MKiDN - ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA Z MIiDN - formaty, kodeki

UMOWA z MKiDN - lista metadanych

RAPORT ROZLICZENIOWY - formularz do wypełenia w Excelu

RAPORT ROZLICZENIOWY - wzór wypełniania w systemie EBOI

REGULAMIN PROGRAMU

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

WNIOSEK WZORCOWY

WYTYCZNE DO OCENY WNIOSKU

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 

SPIS KOMPOZYTORÓW I BENEFICJENTÓW DRUGIEJ EDYCJI ZAMÓWIEŃ KOMPOZYTORSKICH

STATYSTYKA PROGRAMU