Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Opublikowano wyniki odwołań w programie Muzyczny ślad

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Muzyczny ślad 2021. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Do odwołań zgłoszonych zostało 271 wniosków. Środki finansowe przyznano 19 projektom na kwotę 396 000 zł 

Łącznie w programie Muzyczny ślad dofinansowanych zostanie 70 zadań, w ramach których powstaną publikacje - nagrania audio i audio video, publikacje nutowe oraz książkowe. 

Łączna kwota dofinansowań na rok 2021 wynosi 1 830 300 zł.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Muzyczny ślad 2021 - karta publikacji z odwołaniami

Ogłoszenia archiwalne

29 października 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Muzyczny ślad 2021, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. 

Celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych, dotyczących muzyki i tańca. W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

  • Zadanie nr 1: nagrania audio;
  • Zadanie nr 2: nagrania audio-video;
  • Zadanie nr 3: wydanie nut dzieł polskich kompozytorów i innych kompozytorów działających twórczo na terenach polskich, skomponowanych przed 1945 r., w formie publikacji drukowanej i/lub elektronicznej;
  • Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze dotyczących muzyki i tańca, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKIDN 2021 oraz na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca.

Wnioski do programu Muzyczny ślad mogą składać samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra), organizacje pozarządowe, uczelnie i szkoły artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 650 000 zł.

Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Osoba do kontaktu:
Beata Mazurek-Terka (22 829 20 09, beata.terka@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin i specyfikacja
Wytyczne
Instrukcja krok po kroku
Wniosek wzorcowy