Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Muzyka 2020

16 października 2019 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Muzyka 2020”. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin „Muzyki” dostępny jest na stronie internetowej MKiDN w zakładce Programy Ministra 2020 oraz na stronie internetowej IMiT w zakładce Działalność – Programy Ministra.

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

W ramach programu można wnioskować o dotacje na następujące rodzaje zadań:

Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne;

Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne;

Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej.

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 24 150 000 zł.

Wnioski można składać do 29 listopada 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl).

W tym roku uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków, które wystarczy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku). Dokumentacja w wersji papierowej lub elektronicznej (w tym drugim przypadku poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Mateusz Mrugas – e-mail: mateusz.mrugas@imit.org.pl, tel. 22 657 21 02

Maciej Dymek – e-mail: maciej.dymek@imit.org.pl, tel. 22 829 20 28


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN I SPECYFIKACJA.pdf

WYTYCZNE.pdf

INSTRUKCJA KROK PO KROKU.pdf

WNIOSEK WZORCOWY.pdf

WYNIKI NABORU - MUZYKA 2020.pdf