Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Muzyczny ślad 2020

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do programu „Muzyczny ślad”, dla którego instytucją zarządzającą jest Instytut Muzyki i Tańca.

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularnonaukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

Program dotyczy zadań realizowanych w roku 2020

Podmiotami uprawnionymi są:

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez Ministra KiDN);
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • uczelnie artystyczne;
  • publiczne szkoły artystyczne;
  • niepubliczne szkoły artystyczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi: 1 150 000 zł.

Wnioski można składać w terminie do 29 listopada 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl).

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2020 Muzyczny ślad oraz poniżej.WYNIKI NABORU

Szczegółowa_informacja_dotycząca_pomocy_publicznej__2020_czasopisma_publikowanie_muzyki_i_literatury.xlsx

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie(obowi±zuje_od_11 (1).xlsx

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx

Regulamin i specyfikacja.pdf

Wytyczne.pdf

Wniosek wzorcowy.pdf

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Beata Mazurek-Terka:

tel.: 22 829 20 09  (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00)

e-mail: beata(dot)terka@imit(dot)org(dot)pl