Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

„Muzyka” - wyniki odwołań

8 maja 2019 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę pozytywnie rozpatrzonych odwołań w programie „Muzyka”. Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Lista projektów dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2019 – Muzyka oraz na stronie IMiT w zakładce Działalność – Programy Ministra.

LISTA WYNIKÓW NABORU WRAZ Z POZYTYWNIE ROZPATRZONYMI ODWOŁANIAMI.pdf