Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Psycholog do prowadzenia szkoleń/warsztatów/webinarów dla tancerzy, uczniów szkół baletowych, dyrektorów teatrów, kierowników baletu

Instytut Muzyki i Tańca poszukuje psychologa do prowadzenia szkoleń/ warsztatów/ webinarów dla tancerzy, uczniów szkół baletowych, dyrektorów teatrów, kierowników baletu.

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór dla psychologów, którzy podejmą się w prowadzenia szkoleń, warsztatów lub webinarów dla tancerzy w ramach Programu Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy.

Program Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy jest Programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca. Program oferuje wsparcie tancerzom na każdym etapie kariery zawodowej, a także w procesie zmiany i rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery.

Zadania:

 • tworzenie i prowadzenie szkoleń i warsztatów on-line, adresowanych do artystów: tancerzy, uczniów szkół baletowych i managerów zespołów artystycznych (dyrektorów teatrów, kierowników baletu),
 • wsparcie psychologiczne artystów i managerów w rozwiązywaniu problemów, związanych ze specyfiką ich zawodu oraz w zakresie związanym ze skutkami epidemii Covid-19,
 • wsparcie artystów, stojących w obliczu zmiany, na etapie przekwalifikowania zawodowego,
 • poradnictwo dla managerów artystycznych w zakresie skutecznych technik zarządzania ludźmi, a w szczególności kierowania ludźmi i zespołami w sytuacjach kryzysowych,
 • działania psychoedukacyjne skierowane do uczniów szkół baletowych, związane ze specyfiką obranej ścieżki rozwoju zawodowego,
 • kontakt z zawodowymi tancerzami w zakresie wsparcia w bieżących potrzebach psychologicznych,
 • współpraca z zespołem programu w IMiT.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne,
 • dojrzałość, empatia, gotowość współpracy ze środowiskiem artystycznym,
 • min. 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zaresie prowadzenia konsultacji, warsztatów i szkoleń psychologicznych (w instytucjach kultury lub we współpracy z nimi – dodatkowy atut),
 • doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami dorosłymi (w instytucjach kultury lub we współpracy z nimi – dodatkowy atut),
 • znajomość zagadnień związanych z doradztwem zawodowym i reorientacją zawodową (dodatkowy atut),
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy (dodatkowy atut),
 • umiejętność nawiązywania  dobrego kontaktu z klientami ze specyficznych grup zawodowych (artyści, managerowie artystyczni – dodatkowy atut), oraz udzielania pomocy w  przechodzeniu trudnych momentów,
 • znajomość obsługi narzedzi do komunikacji zdalnej (m.in. Zoom), doświadczenie w prowadzeniu webinarów i szkoleń on-line,
 • wysokie umiejętności analityczne, organizacyjne i interpersonalne,
 • dyspozycyjność (godziny pracy do ustalenia w indywidualnym toku),
 • systemowość i skuteczność w działaniu.

Oferujemy:

 • umowę zlecenia lub inną formę współpracy cywilnoprawnej do 31.12.2020 r. z możliwością kontynuacji  w kolejnych latach,
 • pracę przy prestiżowym  Programie Przekwalifikowania Zawodowego Tancerzy,
 • kontakt z zawodowymi tancerzami z całej Polski,
 • współpracę z zespołem merytorycznym Programu,
 • pracę w narodowej instytucji kultury;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz  propozycji tematów warsztatów lub szkoleń dla tancerzy do 25 września 2020 r. na adres: hr@imit.org.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)”. 

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach, prosimy o dopisanie: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności pod adresem: https://imit.org.pl/ochrona-danych-osobowych.