Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Specjalista ds. zamówień publicznych i zakupów

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych i zakupów


Zadania:

 • bieżące opiniowanie i rejestrowanie udzielanych zamówień publicznych zgodnie z regulaminem zamówień IMIT i ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • współpraca przy opracowywaniu dokumentacji określonej przepisami ustawy Pzp oraz wewnętrznych regulaminów

 • prowadzenie postępowań ofertowych do 30 000 euro i przetargów powyżej progu zgodnie z Pzp

 • przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach, rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach dla UZP i MKiDN

 • bieżące opiniowanie i doradztwo prawne w każdym aspekcie Pzp i ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do wydatków dotyczących bieżącej oraz statutowej działalności IMIT

 • współpraca z prawnikiem przy sporządzaniu projektów umów

 • uczestnictwo w procedurach negocjacyjnych z wykonawcami, opracowywanie uzasadnień faktycznych i prawnych dokonywanych wydatków i prowadzonych procedur o zamówienie publiczne w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz znajdujących uzasadnienie w utrwalonym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz UZP

 • dokonywanie bieżących zakupów na podstawie zawartych umów 

 • opracowywanie pism  do jednostek współpracujących i nadzorujących IMIT, jak i innych w zakresie prowadzonej działalności

 • sporządzanie odpowiedzi na ewentualne odwołania wykonawców, a także współpraca przy obronie interesów IMIT w postępowaniach odwoławczych przed KIO, UZP i innymi organami kontroli


Oczekiwania:

 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

 • wykształcenie wyższe

 • bardzo dobra znajomość prawa i przepisów dotyczących zamówień publicznych

 • dyspozycyjność

 • komunikatywność 

 • kreatywność

 • zaangażowanie

 • odporność na stres


Oferujemy:

 • pracę w narodowej instytucji kultury 

 • miejsce pracy w samym sercu Warszawy (ul. Fredry 8)

 • przyjazną atmosferę opartą na współpracy

 • umowę zlecenie (w dalszej perspektywie możliwość uzyskania etatu)

 • perspektywę rozwoju zawodowego


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 09.03.2020 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.