Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Biblioteka Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca wznawia działalność czytelni

Od 1 czerwca czytelnicy Biblioteki Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ponownie będą mieli możliwość indywidualnych wizyt, z zachowaniem obowiązującej dyscypliny sanitarnej.

Korzystanie z zasobów będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu chęci przybycia, drogą mailową. W celu rezerwacji miejsca prosimy kierować zapytanie na adres: czytelnia@imit.org.pl lub pod nr tel. +48 22 829 20 08.

Działalność czytelni:

Wtorek 10.00-14.00

Czwartek 10.00-14.00

Piątek 10.00-14.00

Wszyscy użytkownicy/goście zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

- limit osób jednocześnie przebywających w czytelni – 4

- obowiązek wypełnienia przed wejściem i zostawieniem u pracownika biblioteki załączonego oświadczenia

- zachowanie zasad DDM (dystans min. 1,5m, dezynfekcja rąk, stosowanie maseczek ochronnych).


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie o stanie zdrowia