Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021 | ogłoszenie naboru

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 3 marca 2021 r. o terminie i trybie naboru wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej edycja 2021

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(9)/T/2021.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 100 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 23:59:59.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia wyników naboru na stronie internetowej Instytutu upływa 21 kwietnia 2021 r. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu
dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Maciej Seniw – kierownik Działu Programowego, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

Do pobrania
Regulamin programu Wspieranie aktywności międzynarodowej 2021
Załącznik nr 1. Wzór umowy

Osoba do kontaktu
Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka programu (22 829 20 05, 785 180 000, karolina.zakowska@imit.org.pl)

Więcej o programie

Wspieranie aktywności międzynarodowej to program własny Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywany jest udział tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców oraz menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy naukowe.

Głównym celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą, w tym także w trybie on-line, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne i cel programu zostanie w ten sposób osiągnięty.