Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia | wyniki I naboru

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do VI edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia.

24 marca 2021 odbyło się zdalne posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone w pierwszym naborze do programu. Wyniki znajdą Państwo w załączonym pliku.

Wyniki I naboru

Do 15 września 2021 można składać wnioski do drugiego naboru tegorocznej edycji programu.

O programie

Celem programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej. W ramach programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego:
• maksymalnie na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2024, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w 1. naborze wniosków)
• maksymalnie na okres od 1 października 2021 do 31 marca 2025, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w 2. naborze wniosków)

W wypadku projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3., 4. i 5. rok przyznawane jest w formie promesy.

W VI edycji programu planowane są 2 nabory wniosków:
I nabór: do 15 marca 2021;
II nabór: do 15 września 2021.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin programu
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego
Kosztorys realizacji projektu
Opinia doradcy
Raport finansowy
Spis dokumentów księgowych
Wzory oświadczeń

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Anna Čemeljić – Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca.
Monika Kaszewska – koordynatorka programu

Kontakt:
Monika Kaszewska (reorientacja@imit.org.pl, 22 657 20 05)