Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Taniec 2021

Po raz pierwszy w historii Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do programu dotacyjnego Taniec, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Program jest skierowany do artystów i instytucji, którzy mają osiągnięcia w dziedzinie tańca, a także do tych, którzy dopiero się rozwijają. 

„Dotychczas projekty z zakresu tańca był ujęte w programie dotacyjnym razem z teatralnymi. Stworzenie odrębnego programu jest realizacją postulatu obu edycji Kongresu Tańca. To ważny moment dla środowiska i rozwoju tej dziedziny w Polsce” – mówi Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.

Cele programu to między innymi kreowanie nowych wartości, nastawienie na dyskurs o współczesnej rzeczywistości, kultywowanie tradycji, nawiązywanie do najwybitniejszych osiągnięć tańca, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej, wprowadzanie nowej jakości do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego i popularyzacja tańca w Polsce.

W ramach programu można się ubiegać o wsparcie w organizacji festiwali, przeglądów, konkursów, tworzeniu nowych spektakli, a także we wzmocnieniu obiegu już powstałych dzieł. Działania mogą być realizowane także on-line.

W ramach programu można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

  • Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy dotyczące tańca;
  • Zadanie nr 2: spektakle taneczne;
  • Zadanie nr 3: inne formy prezentacji artystycznych z zakresu programu;
  • Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu tańca i innych działań performatywnych.

Regulamin programu Taniec jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2021 oraz na stronie internetowej imit.org.pl.

Wnioski do programu Taniec mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostek samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 1 800 000 zł.

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Osoba do kontaktu:
Wiktoria Zawadzka (887 507 019, wiktoria.zawadzka@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin i specyfikacja
Wytyczne
Instrukcja krok po kroku
Wniosek wzorcowy