Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Możliwość przedłużenia terminów w programie Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca umożliwia przedłużenie terminów składania sprawozdań końcowych oraz realizacji projektów  w programie Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020.

Wszystkie zmiany wymagają złożenia wniosku i uzyskania akceptacji Instytutu Muzyki i Tańca.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie programu: https://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2898.