Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Przedłużenie możliwości wprowadzania zmian w programie Wspieranie aktywności międzynarodowej 2020

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), Instytut Muzyki i Tańca przedłuża termin składania sprawozdań końcowych oraz realizacji projektów dofinansowanych na podstawie wniosków złożonych zgodnie z Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 4 października 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” edycja 2020 (zwanych dalej Projektami).

Wszystkie zmiany wymagają złożenia wniosku i uzyskania akceptacji Instytutu Muzyki i Tańca.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie programu: https://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2898.