Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Program wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” – nabór na instytucję/organizację goszczącą na rok 2020

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza konkurs na ofertę instytucji/organizacji goszczącej w ramach programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” realizowanego w 2020 roku wspólnie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

Program zakłada zrealizowanie rezydencji twórców z Luksemburga w Polsce w 2020 roku w ramach programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3”.


Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 3 października 2019 roku o godz. 23:59. Ofertę podpisaną przez Oferenta wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w pkt. IV ust. 2 Regulaminu Konkursu, należy przesyłać (łącznie): (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem PROJECT 2/3 (decyduje data nadania) oraz (b) pocztą elektroniczną na adres karolina.zakowska@imit.org.pl (w tytule wiadomości: PROJECT 2/3).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia Oferty do oceny przez Komisję.


Termin rozstrzygnięcia Konkursu upływa w dniu 11 października 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.imit.org.pl do 11 października 2019 roku. 


REGULAMIN KONKURSU do pobrania poniżej.


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynator projektu

 Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: karolina.zakowska@imit.org.pl


Do pobrania:

Regulamin konkursu - pobierz