Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Polska Platforma Tańca 2019: wyniki naboru do OPEN PLATFORM

30 kwietnia 2019 roku zakończył się nabór do otwartego networkingu i sesji prezentacji w ramach OPEN PLATFORM podczas finału Polskiej Platformy Tańca 2019, która odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Gdańsku. 


13 maja 2019 roku odbyło się spotkanie Komisji, składającej się z przedstawicieli organizatorów w składzie:

 1. Katarzyna Chmielewska,     przedstawicielka Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw;
 2. Agata Wittchen-Barełkowska,     przedstawicielka NU Foundation;  
 3. Karolina Wycisk, przedstawicielka     Instytutu Muzyki i Tańca.


Do otwartego networkingu zgłosiło się dwudziestu pięciu Wnioskodawców, w tym osoby prywatne oraz przedstawiciele instytucji i organizacji. Wszyscy Wnioskodawcy zostali zaproszeni do udziału w tej części Open Platform. 

W ramach mini-targów wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności, promocji dotychczasowych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

Do sesji prezentacji zgłosiło się dwudziestu pięciu Wnioskodawców. Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny, przesłane materiały oraz indywidualną motywację, Komisja wybrała piętnastu artystów. 


Komisja zaprosiła do sesji prezentacji następujących Wnioskodawców:

 1. Aleksandra Bożek-Muszyńska
 2. Tomasz Ciesielski
 3. Hygin Delimat
 4. Wojciech Grudziński
 5. Maciej Kuźmiński
 6. Wojciech Mochniej
 7. Anna Nowicka
 8. Bartosz Ostrowski
 9. Renata Piotrowska-Auffret
 10. Magdalena Ptasznik
 11. Anna Steller
 12. Anna Straczyńska
 13. Natalia Wilk
 14. Bartosz Woszczyński
 15. Dawid Żakowski


Uczestnicy tej części przygotują swoje prezentacje (główne założenia pracy artystycznej, obszary zainteresowań, kierunki i modele współpracy) przy wsparciu trenera podczas warsztatów z komunikacji oraz indywidualnych konsultacji, organizowanych przez NU Foundation. Warsztaty odbędą się pomiędzy 21 a 23 czerwca 2019 roku.


Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o sprawach organizacyjnych w najbliższym czasie.


Bardzo dziękujemy za zgłoszenia!


Finał Polskiej Platformy Tańca 2019 odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 roku w Gdańsku. Organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Instytut Muzyki i Tańca. Głównymi współorganizatorami Platformy w 2019 roku są Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw oraz Fundacja Polka dot. 


W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem: info@polskaplatformatanca.pl.

Strona internetowa Polskiej Platformy Tańca 2019: http://www.polskaplatformatanca.pl