Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Szkoła mistrzów tradycji - III edycja

2(4)/M/2013 | zakończony | 3 projekty

cele:

Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

opis:

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

III edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń w III edycji programu upływa w dniu 30 listopada 2012 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.

budżet: 30 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski - Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk - Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:
Program uruchomiony, w trakcie trwania II edycji
Zgłoszono 8 projektów (30.11.2012 r.)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 projektów (20.12.2012 r.)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WPROWADZENIE DO PROGRAMU "SZKOŁA MISTRZÓW TRADYCJI"

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny

Formularz rozliczenia merytoryczego i finansowego