Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Opublikowano wyniki odwołań w programie Muzyka

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Muzyka 2021. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

W ramach procedury odwoławczej zgłoszonych zostało 505 wniosków. Decyzją Ministra do realizacji wybrano 93 projekty o łącznej wartości dofinansowania 6 554 200,00 zł.

W całym naborze na rok 2021 dofinansowanie otrzymało 231 projektów.

Łączna kwota przyznanych środków Ministra w programie „Muzyka” na rok 2021 wynosi 27 552 657,00 zł.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone aplikacje oraz serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Muzyka 2021 - karta publikacji z odwołaniami


Ogłoszenia archiwalne

29 października 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Muzyka 2021, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem strategicznym programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk oraz trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. O dofinansowanie można wnioskować na następujące rodzaje zadań:

  • Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne;
  • Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne;
  • Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej;
  • Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu muzyki.

Regulamin programu jest  dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKIDN 2021 oraz na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce Działalność – Programy Ministra.

Wnioski do programu Muzyka 2021 mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 24 150 000,00 zł.

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

W naborze na 2021 rok uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków – wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem systemu EBOI, bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku. Dokumentacja w wersji papierowej lub poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

Osoby do kontaktu:
Mateusz Mrugas (22 657 21 02, mateusz.mrugas@imit.org.pl)
Maciej Dymek (22 829 20 28, maciej.dymek@imit.org.pl)
Magdalena Dobrowolska (22 657 20 56, magdalena.dobrowolska@imit.org.pl)
Magda Seniw (785 240 000, magda.seniw@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin i specyfikacja
Wytyczne
Instrukcja krok po kroku
Wniosek wzorcowy