Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Przedłużenie terminu aplikowania do konkursu prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej

Termin aplikowania do konkursu prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej został przedłużony do 15 grudnia. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich. 

Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 roku, które spełniają następujące kryteria:

a)         ich przedmiotem jest muzyka polska;

b)         nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego;

c)         są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce.

Szczegóły dotyczące konkursu, a także formularze do wypełnienia znajdą Państwo na stronie konkursu.

Osoba do kontaktu:
Hanna Szych
hanna.szych@imit.org.pl
+48 537 772 202