Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Białe plamy – muzyka i taniec 2020/2021

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań, w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych lub mało znanych obszarów polskiej muzyki lub tańca, bez ograniczeń gatunkowych. Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 20 maja 2020 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” edycji 2020/2021

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu w latach 2020/2021 upływa 30 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przysłać wraz z załącznikami a) i b) w jednym pliku pdf na adres: imit@imit.org.pl z tytułem wiadomości: „Białe plamy – muzyka i taniec” – wniosek.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 27 lipca 2020 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

Jeżeli pełna pula środków przeznaczonych na edycję 2020/2021 programu nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2020/2021 wynosi 150 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w części Pliki do pobrania.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

Katarzyna Meissner – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl


Pliki do pobrania:

Regulamin programu
Formularz aplikacyjny do programu