Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wyniki naboru wniosków do programu Scena dla Muzyki Polskiej 2020/2021

7 kwietnia 2020 roku odbyło się, w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji programu Scena dla Muzyki Polskiej w sezonie 2020/2021.

W skład komisji weszli przedstawiciele Filharmonii Narodowej – Agnieszka Mazur i Michał Sikora, Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach – Jacek Rogala i Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze – Szymon Makowski.

Do programu zgłoszono 147 wniosków. Komisja konkursowa wybrała do dofinansowania
następujące projekty:

 • Jacek Kortus
  kwota dofinansowania – 19 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Agata Schmidt, Bartłomiej Wezner
  kwota dofinansowania – 21 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Książek Piano Duo
  kwota dofinansowania – 24 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Polish Violin Duo
  kwota dofinansowania – 14 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Trio Bastarda
  kwota dofinansowania – 21 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Meccore String Quartet
  kwota dofinansowania – 30 000 zł (koncerty w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Krakowski Kwintet Dęty / Krakowskie Trio Stroikowe
  kwota dofinansowania – 25 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Chopin Piano Quintet
  kwota dofinansowania – 27 500 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach)
 • Ensemble Barocum
  kwota dofinansowania – 28 000 zł (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)
 • Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble
  kwota dofinansowania – 15 000 zł (koncert w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze)


Komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków (termin nadesłania zgłoszenia i zgodność z regulaminem), wartość merytoryczną zgłoszonego programu oraz CV solisty lub zespołu i dostarczony materiał audio-video.

Przy wyborze programów komisja kierowała się wysokim poziomem wykonawczym aplikujących artystów, różnorodnością oferty repertuarowej obejmującej szeroki przekrój epok i form muzycznych, oraz zróżnicowaniem programowym w kontekście zaplanowanych przez biorące udział w programie instytucje sezonów artystycznych.

Więcej informacji na temat programu na stronie: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4378.