Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Kompozytor - rezydent

1(2)/M/2011 | zakończony | 3 projekty

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości


opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych w Polsce i kompozytorów, którzy w momencie uruchomienia programu nie ukończyli 40. roku życia w danym roku kalendarzowym.

Program polega na prezentacji dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

I edycja programu obejmuje sezon 2011/2012. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2011, zaś termin wyboru projektów w dniu 15 maja. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy.

budżet: I edycja - 60 tys. zł


osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski- dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca,
Brygida Błaszczyk - specjalista ds. programowych

 

DOTYCHCZASOWE REZULTATY:

Zgłoszono 10 aplikacji (30.04.2011)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (11.05.2011)

Dotychczas odbyły się następujące koncerty w ramach I edycji programu "Kompozytor-rezydent"

 

Rezydencja Macieja Zielińskiego w Polskiej Orkiestrze Radiowej

 

 • 29.01.2012 – Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie

 Maciej Zieliński - V Symphony [prawykonanie zamówionej kompozycji]
Zygmunt Noskowski – Fantazja góralska [współczesne prawykonanie]
Mieczysław Karłowicz - Koncert skrzypcowy A-dur

Wykonawcy: Polska Orkiestra Radiowa, Łukasz Borowicz – dyrygent, Bartłomiej Nizioł – skrzypce

Kontrasty w V Symphony Macieja Zielińskiego - recenzja Marii Peryt

(recenzja  powstała w ramach programu IMiT "Krytyka muzyczna 2.0")

„Nie bacząc na dramatyczny charakter środkowego ogniwa cyklu, Symfonia Zielińskiego cieszy formalnymi grami i zabawą, a dzięki udatności wielu rozwiązań i celnej instrumentacji nie staje się utworem błahym. Została przygotowana i wykonana w ramach programu ‘Kompozytor-rezydent’, którym Instytut Muzyki i Tańca wspiera kontakty twórców z zespołami muzycznymi. To wcale niezły rezultat na początku inicjatywy przewidzianej na lata.”

Fragment recenzji autorstwa Kacpra Miklaszewskiego (Ruch Muzyczny, nr 5 z dn. 4 marca 2012 r.)

 

 

 • 4.03.2012 - Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie,
  Koncert Generacje XV – młodzi kompozytorzy na urodziny Dwójki

 Maciej Zieliński - Barocode I na skrzypce, altówkę i orkiestrę smyczkową 
Ignacy Zalewski - Anger for orchestra
Paweł Buczyński - Litania na orkiestrę symfoniczną  
 
Dariusz Przybylski - Katabasis na orkiestrę symfoniczną  
 
Aleksander Kościów - Voces na małą orkiestrę symfoniczną 
Tomasz Jakub Opałka - Vitality concerto for percussion & orchestra (2011)

Wykonawcy:  Polska Orkiestra Radiowa, Szymon Bywalec-dyrygent, Katarzyna Duda-skrzypce, Kamil

Walasek-altówka, Leszek Lorent - perkusja

 

Rezydencja Przemysława Zycha w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej

 • 13-14.01.2012 – Sala Koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej

 Przemysław Zych - Irritum na orkiestrę i media elektroniczne 
Camille Saint-Saëns: Koncert wiolonczelowy a-moll
Józef Haydn: Symfonie nr 35 i 36

Wykonawcy: Radomska Orkiestra Kameralna, Maciej Żółtowski-dyrygent, Krzysztof Czaja – obsługa

komputera, Maciej Kułakowski – wiolonczela

 

 • 13-14.04.2012 - Sala Koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej

Przemysław Zych - Koncert na flet i orkiestrę kameralną (prawykonanie)
Nino Rota - Koncert na orkiestrę smyczkową
Józef Haydn - Symfonie nr 26 "Lamentazione", 64 "Tempora mutantur"

Wykonawcy: Radomska Orkiestra Kameralna, Paolo Biancalana-dyrygent, Anna Włodarska-Szetela – flet

 

 • 02.06.2012 - Sala Koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego (Zespół Szkół Muzycznych) w Radomiu

Przemysław Zych - Foksal 13 [prawykonanie zamówionej kompozycji]
F. Janiewicz - Divertimento
F. Chopin - Koncert fortepianowy e-moll
R. Twardowski - Koncert staropolski

Wykonawcy: Radomska Orkiestra Kameralna, Maciej Żółtowski - dyrygent, Leonora Armellini - fortepian

Nostalgiczne brzmienie Foksal 13 - recenzja Krzysztofa Stefańskiego

(recenzja  powstała w ramach programu IMiT "Krytyka muzyczna 2.0")

 

 

 

Rezydencja Andrzeja Kwiecińskiego w Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi

 • 27.03.2012 – Sala Kameralna Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi

 Andrzej Kwieciński – Umbrae, mural
Hanna Kulenty – III i IV Kwartet smyczkowy, E for E
Katarzyna Szwed Outer Worlds Biking

 Wykonawcy: Zespół  Transemble, Goska Isphording (klawesyn)

 

 • 13.04.2012 – Sala Koncertowa Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi
  Koncert muzyki współczesnej z cyklu contem.ucha

Andrzej Kwieciński - no. 27, 1950 (prawykonanie)
Andrzej Kwieciński - I Symfonia Luci nella notte IV [prawykonanie zamówionej kompozycji]
Johann Sebastian Bach/Anton Webern - Ricercare a 6 Voci
Erik Satie – Parade
Kornilios Selamsis - For this city that, someday, will become a forest
Maurice Ravel - Suita z Ma mere l'oye

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej, Kornilios Selamsis – dyrygent

Andrzej Kwieciński w Filharmonii Łódzkiej - recenzja Pawła Krzaczkowskiego

(recenzja powstała w ramach programu IMiT "Krytyka muzyczna 2.0")

 

Dokumenty do pobrania:

Protokół obrad komisji
Komisja opiniująca wnioski


Regulamin

Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego
„Kompozytor-rezydent” - wprowadzenie do programu