Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Nowe interpretacje - II edycja

1(3)/M/2012 | uruchomiony | 25 projektów

cele: Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów.
opis: Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytucjonalnych (kameraliści, chórzyści) i polega na prezentacji utworów jednego wskazanego polskiego kompozytora lub kompozytorów wskazanej epoki.

Przedmiotem II edycji programu są dzieła: Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Karola Lipińskiego
i Tadeusza Bairda.

Ważnym elementem programu jest, aby utwory wskazanych kompozytorów po raz pierwszy znalazły się w koncertowym repertuarze danego artysty lub zespołu.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

II edycja programu trwa od 15 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń w II edycji programu upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Termin wyboru projektów upływa w dniu 10 stycznia 2012 r.


budżet: II edycja - 150 tys. zł


osoba odpowiedzialna:

Andrzej Kosowski - Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk - Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, w trakcie trwania II edycji

Zgłoszono 44 projekty (31.12.2011 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 25 projektów (10.01.2012 r.)

Protokół obrad komisji
Komisja opiniująca wnioski

Dokumenty do pobrania:

Wprowadzenie do programu "Nowe interpretacje", II edycja

Regulamin programu
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego
Załącznik do formularza aplikacyjnego - oświadczenie wykonawcy
Załącznik do formularza aplikacyjnego - oświadczenie organizatora