Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Kompozytor - rezydent - II edycja

3(2)/M/2012 | uruchomiony | 4 projekty

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości
opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 r. życia.

Program polega na prezentacji minimum trzech dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy lub chóralny.

II edycja programu obejmuje sezon 2012/2013. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2012 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Termin wyboru projektów upływa w dniu 29 lutego 2012 r.


budżet: II edycja - 90 tys. zł
osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk - Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Zgłoszono 15 aplikacji (31.01.2012)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 rezydencji (21.02.2012)

Dotychczas odbyły się następujące koncerty w ramach II edycji programu "Kompozytor-rezydent":

 

Rezydencja Zuzanny Niedzielak (z d. Fabijańczyk) w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej

  • 19.10.2012 – Sala Koncertowa PSM w Płocku

Zuzanna Niedzielak – Koncert na klarnet, flet i orkiestrę [prawykonanie zamówionego utworu]
Johannes Brahms - Wariacje B-dur na temat Haydna op. 56 a
Edward Grieg - I Suita Peer Gynt op. 46, II Suita Peer Gynt op. 55

Wykonawcy:
Anna Gut - klarnet
Dorota Szyszkowska-Janiak - harfa
Płocka Orkiestra Symfoniczna
Janusz Przybylski - dyrygent

Płocka premiera koncertu Zuzanny Niedzielak – „Kompozytor-rezydent” animuje lokalne ośrodki kultury - recenzja Marii Peryt

 

Rezydencja Barbary Kaszuby w Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS

  • 21.10.2012 - Aula UAM, Poznań
Barbara Kaszuba  - Recytatyw (światowa prapremiera)
Szymon Laks - III kwartet smyczkowy (ar. A. Duczmal)
Javier Alvarez - Metro Chabacano
Wolfgang Amadeus Mozart - Koncert skrzypcowy G-dur KV 216

Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Anna Mróz - dyrygent
Soyoung Yoon (Korea Pd.) - skrzypce

 

Rezydencja Bartosza Kowalskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach

  • 26.10. 2012 – Sala Koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej

Bartosz Kowalski  - Symfonia nr 2 Dies irae (pierwsze wykonanie w Kielcach)
Piotr Czajkowski - Wariacje na temat rococo op. 33
Franciszek Schubert - Symfonia nr 4 c-moll Tragiczna

Wykonawcy:
Rafał Kwiatkowski - wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej
Piotr Wijatkowski - dyrygent


Dokumenty do pobrania:

KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

Regulamin
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego

Przewodnik - wprowadzenie do programu "Kompozytor-rezydent", II edycja