Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Dyrygent – rezydent 2020/2021 | nabór

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do programu Dyrygent – rezydent na sezon 2020/2021.

Program jest  adresowany do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osób posiadających licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 6 kwietnia 2020 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Dyrygent – rezydent na sezon 2020/2021

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa 15 maja 2020 roku.

Zeskanowany wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną, powinien być przysłany wraz z załącznikami w terminie do 15 maja włącznie na adres imit@imit.org.pl. W tym samym terminie na adres: imit@imit.org.pl należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-video, o którym mowa w punkcie 20 regulaminu (załącznik c) lub link do tego nagrania zamieszczonego w serwisie umożliwiającym odtworzenie materiału bez konieczności rejestracji i podawania hasła (np. YouTube).

Nie jest wymagane przysłanie papierowej wersji wniosku.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 1 czerwca 2020 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W razie niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2020/2021, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2020/2021 wynosi 120 000 zł.


Pliki do pobrania:

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny – priorytet I

Formularz aplikacyjny – priorytet II

Formularz sprawozdania – priorytet I

Formularz sprawozdania – priorytet II


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Aleksandra Dziurosz – p.o. dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – kierownik Działu Programowego

tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl


O programie:

Główne cele programu to prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów, ułatwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym oraz zachęcenie polskich instytucji artystycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest rozwój warsztatu wykonawczego i promocja młodych polskich dyrygentów oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.