Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Konkurs „PAMIĘĆ”


Przypominamy, że trwa konkurs „PAMIĘĆ”, którego celem jest przywrócenie pamięci o wielu kompozytorach, muzykach, tancerzach i choreografach, którzy znaczną część życia poświęcili muzyce i sztuce tańca – a pozostają całkowicie zapomniani, mimo bogatej twórczości, którą po sobie pozostawili.

Pod koniec października wspólnie z Centrum Edukacji Artystycznej ogłosiliśmy konkurs na opis i dokumentację grobu polskich artystów muzyków i artystów sztuki tańca, który kierujemy do uczniów szkół muzycznych i baletowych, zgłoszonych przez ich wychowawców lub nauczycieli muzyki lub tańca.

Przedmiotem Konkursu jest:

1. Zidentyfikowanie grobu polskiego artysty (kompozytora, muzyka, tancerza lub choreografa).

2. Uporządkowanie grobu, udokumentowane zdjęciami.

3. Opisanie związku artysty z miejscowością, w której jest pochowany.

4. Opracowanie noty biograficznej artysty wraz z opisem jego twórczości (w przypadku kompozytorów i choreografów) lub działalności artystycznej (w przypadku pozostałych artystów).

Nagrodą dla autorów trzech najlepszych opracowań z dziedziny muzyki oraz trzech z dziedziny tańca bedzie sfinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert (limit kosztu wraz z biletami to 2000 zł brutto w oparciu o przedstawione faktury). Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia.


Zachęcamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w tej inicjatywie. Przywracanie pamięci o polskich artystach jest cennym wkładem w odkrywanie dorobku polskiej kultury.

Opracowania w postaci elektronicznej (pliki w formatach *.doc *.docx, *.pdf, *.ppt lub *.jpg) należy przesyłać do 15 grudnia br. na adres: konkurs@imit.org.pl.

Do zgłoszenia prosimy dodać klauzulę:
Zgłaszający oświadcza, że został poinformowany, iż w związku z przesłaniem zgłoszenia grupy i pracy jej autorstwa do niniejszego konkursu, Administratorem jego danych jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, oraz oświadcza, że zapoznał się z informacją o zakresie przetwarzania jego danych, umieszczoną na stronie imit.org.pl.


Szczegółowe informacje dot. konkursu pod nr. tel. 602 311 955.