Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Przedłużenie terminu oceny wniosków w ramach Programów Ministra

Ze względu na wyjątkowo duże zainteresowanie tegoroczną edycją Programów ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego termin na ocenę złożonych wniosków zostaje wydłużony. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia Programów będziemy publikować niezwłocznie po zakończeniu procesu decyzyjnego.