Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Pracownicy

Instytut Muzyki i Tańca

Sekretariat asystentka dyrektora Maria Baradziej Tel. 22 829 20 29
Sekretariat Sekretariat Dominika Płaczek Tel. 22 829 20 29
Sekretariat Sekretariat Monika Pałczyńska Tel. 22 829 20 29
Sekretariat Sekretariat Beata Piotrowska Tel. 22 829 20 29
Dział Rozwoju kierownik ds. rozwoju Krzysztof Troć Tel. 515 116 606
Dział Rozwoju koordynator projektów rozwojowych Filip Czarnecki Tel. 785 130 000
DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY główna księgowa Katarzyna Nowicka-Brzychcy Tel. 22 829 20 16
Dział Księgowo-Finansowy księgowa Teresa Kalinowska Tel. 22 829 20 19
Dział Księgowo-Finansowy specjalistka ds. kadr i płac Renata Niewęgłowska Tel. 22 829 20 25
Dział Komunikacji kierowniczka Działu Komunikacji Agata Szymczak Tel. 602 311 955
Dział Komunikacji specjalistka ds. komunikacji Justyna Galińska
Dział Komunikacji specjalista ds. komunikacji Szymon Smeja-Skulimowski
Dział Komunikacji specjalistka ds. komunikacji Ewa Pietraszek Tel. 785 420 000

Departament Muzyki

Dział Programów Ministra kierowniczka Działu Programów Ministra Małgorzata Kosińska Tel. 22 829 20 17
Dział Programów Ministra specjalistka ds. programów ministra Aleksandra Żemła Tel. 887 024 118
Dział Programów Ministra specjalistka ds. programów ministra Beata Mazurek-Terka Tel. 22 829 20 09; 885 035 855
Dział Programów Ministra specjalista ds. programów ministra Mateusz Mrugas Tel. 22 657 21 02; 887 035 355
Dział Programów Ministra specjalista ds. programów ministra Maciej Dymek Tel. 22 829 20 28; 887 035 655
Dział Programów Ministra specjalistka ds. programów ministra Magda Seniw Tel. 785 240 000
Dział Programów Ministra specjalistka ds. programów ministra Magdalena Dobrowolska Tel. 22 657 20 56; 887 035 155
Dział Programowy kierowniczka Działu Programowego Brygida Błaszczyk-Podhajska Tel. 22 829 20 15
Dział Programowy specjalistka ds. programowych Lilianna Zalesińska Tel. 22 657 20 76
Dział Zarządzania Projektami kierowniczka Działu Zarządzania Projektami Alina Święs Tel. 22 829 20 07
DZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI specjalista ds. projektów Jędrzej Weber Tel. 22 829 20 18; 785 230 000
Dział Zarządzania Projektami specjalista ds. projektów Piotr Zembroń Tel. 22 829 20 27
Pracownia Edukacji, Psychologii i Zdrowia ekspertka dr Małgorzata Chmurzyńska Tel. 785 450 000
Polski Impresariat Muzyczny Polski Impresariat Muzyczny Lech Dzierżanowski Tel. 885 712 020
Polski Impresariat Muzyczny Polski Impresariat Muzyczny Marcin Rudziński Tel. 723 714 040
Polski Impresariat Muzyczny Sekretariat Polskiego Impresariatu Muzycznego Izabela Kaszyca Tel. 22 657 21 00; 723 803 030
POLMIC POLMIC Beata Dźwigaj Tel. 22 635 91 40; 22 887 78 71
POLMIC POLMIC Izabela Zymer Tel. 22 635 91 40; 22 887 78 71
POLMIC POLMIC Wiktoria Antonczyk Tel. 22 635 91 40; 22 887 78 71
POLMIC POLMIC Agnieszka Cieślak Tel. 22 635 91 40; 22 887 78 71

Departament Tańca

Dział Programowy specjalista ds. programowych Mateusz Czekaj Tel. 785 430 000
Dział Programowy specjalistka ds. programowych, koordynatorka ds. zarządzania projektami dr Aleksandra Kleinrok Tel. 22 657 21 04
Dział Programowy specjalistka ds. programowych Karolina Bilska Tel. 22 826 15 76
Dział Programowy specjalistka ds. programowych Karolina Dziełak-Żakowska Tel. 22 829 20 05
Dział Programowy specjalistka ds. programowych Magdalena Juźwik
Polska Sieć Tańca koordynatorka Alicja Berejowska
Dział Dokumentacji i Publikacji główna specjalistka ds. programowych Julia Hoczyk Tel. 22 829 20 06
Dział Dokumentacji i Publikacji specjalistka ds. programowych Adela Prochyra Tel. 22 657 21 08
Dział Reorientacji Zawodowej Tancerzy specjalistka ds. programowych Anna Čemeljić Tel. 22 826 15 74; 572 437 535
Dział Reorientacji Zawodowej Tancerzy koordynatorka Monika Kaszewska Tel. 22 657 20 05
Pracownia Muzyki Tradycyjnej / Tańca Tradycyjnego specjalistka ds. programowych Anna Čemeljić Tel. 22 826 15 74
Pracownia Muzyki Tradycyjnej / Tańca Tradycyjnego koordynator Piotr Piszczatowski
Biblioteka / Archiwum Muzyki i Tańca asystent Wiktor Grześczak