Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

O nas

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca to państwowa instytucja kultury, której misją jest działalność na rzecz rozwoju polskiej kultury muzycznej i tanecznej.

Przedmiotem działań Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca jest:

  • rozwój i profesjonalizacja środowiska muzycznego i tanecznego,
  • edukacja muzyczna i taneczna,
  • rozwój infrastruktury i badań naukowych w zakresie muzyki i tańca,
  • edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania sztuką muzyki i tańca,
  • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się także:

  • wsparciem działań na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju kultury tradycyjnej,
  • włączaniem do nurtu kultury i sztuki artystów i artystek z niepełnosprawnością.

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 12 maja 2021 roku przekształcił się w Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.