Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Kierownictwo

Katarzyna Meissner – dyrektor

Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora