Rady Programowe – Departament Muzyki

Rada Programowa ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca:

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

prof. dr hab. Ryszard Cieśla

dr hab. Andrzej Kosendiak

Tadeusz Deszkiewicz

Jerzy Marian Kornowicz.

Informacje zamieścił: Jarosław Janikowski
Data publikacji: 1 marca 2011
Informacje sporządził: Instytut Muzyki Tańca - Jarosław Janikowski
Data sporządzenia: 15 marca 2018