Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Nabór do udziału w wizycie studyjnej w Movement Research

Nowy Jork: Konkurs na wizytę studyjną w Movement Research

„Movement Research at Judson Church”*, we współpracy z GPS/Global Practice Sharing Program, Art Stations Foundation oraz Instytutem Muzyki i Tańca, ogłasza nabór wniosków na dwutygodniową wizytę studyjną w Movement Research w Nowym Jorku (od 28 listopada do 13 grudnia 2020) w ramach GPS Program. Nabór przeznaczony jest dla polskich artystów i artystek związanych z tańcem współczesnym. Wizyta studyjna polega na 2-tygodniowym pobycie w Nowym Jorku. W tym czasie artyści będą mieli możliwość prezentacji fragmentów swojej pracy/praktyki w legendarnym Judson Church oraz obejrzenia spektakli w ramach „Movement Research Festival Fall 2020” i uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, takich jak warsztaty.

Formularz aplikacyjny w języku angielskim do pobrania ze stron Organizatora, zawierający biogram (inny format niż CV, max. pół strony znormalizowanego maszynopisu), artystyczne dossier z linkami do prac online oraz artist statement (tj. krótki opis działalności twórczej i założenia pracy) należy przesłać do 1 marca 2020 na adres: magdalena.juzwik@imit.org.pl (w tytule maila prosimy wpisać „Wizyta studyjna Movement Research 2020”).

Oryginalne, podpisane wersje formularza (z dopiskiem „Wizyta studyjna Movement Research 2020”) należy przesłać do 1 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-09Warszawa.

Oceny nadesłanych wniosków dokona trzyosobowy Zespół opiniujący wnioski składający się z przedstawicieli Movement Research, Art Stations Foundation oraz Instytutu Muzyki i Tańca.


Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 24 marca 2020

Kalendarz wizyty studyjnej:

Obowiązkowe spotkanie orientacyjne z wybranym w konkursie artystami z Movement Research odbędzie się online (Skype) we 10 listopada 2020 o 16.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Termin wizyty studyjnej: 28 listopada – 13 grudnia 2020, w tym 15-minutowy pokaz pracy/praktyki w legendarnym Judson Memorial Church (7 grudnia 2020) oraz udział w cyklu GPS Chats, w ramach którego będą mieli okazję zaprezentować swoją praktykę twórczą, choreografię i opowiedzieć o kontekście kulturowym, w którym pracują. Szczegółowe daty zostaną podane w późniejszym terminie.

Organizatorzy pokrywają koszt wydatków podróżnych, takich jak bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety, transport lokalny, udział w warsztatach w Movement Research oraz podczas Movement Research Festival Fall 2020.

Program Festiwalu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie: https://movementresearch.org/events/series/festival

Więcej na temat organizacji i programu Movement Research:

https://movementresearch.org/programs/exchange-programs/gps

Filmy z pokazów pracy/praktyki 2019:

Film z pokazu pracy Magdaleny Jędry

Film z pokazu pracy Aleksandry Bożek-Muszyńskiej


***


Organizatorzy:

Movement Research jest wiodącym laboratorium badań nad tańcem i formami choreograficznymi. Uznając szczególną rolę artystów, procesu twórczego oraz ich społecznej funkcji, Movement Research wspomaga tworzenie i realizację darmowych
i niskobudżetowych programów prowokujących do dyskusji i eksperymentów. Działania Movement Research odzwierciedlają kulturową, polityczną i ekonomiczną różnorodność laboratoryjnej wspólnoty, którą współtworzą artyści i artystki oraz publiczność.

https://movementresearch.org

*UWAGA: „Movement Research at the Judson Church” funkcjonuje tu JEDYNIE jako nazwa cyklu prezentacji spektakli.


Regulamin Movement Research 2020.pdf

Movement Research Study Visit Application Form 2020.docx