Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Rok Stanisława Moniuszki w bibliotece Instytutu Muzyki i Tańca

Nawiązując do uroczystości otwarcia ustanowionego przez Sejm RP Roku Stanisława Moniuszki, prezentujemy Państwu dostępne w bibliotece Instytutu Muzyki i Tańca publikacje związane z dorobkiem kompozytora. Są wśród nich książki, nuty i nagrania z których można korzystać w naszej czytelni i mediatece od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-17.00.

Publikacje nt. Stanisława Moniuszki dostępne w bibliotece IMiT


Stanisław Moniuszko urodził się 200 lat temu - 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem i organistą. Jest autorem ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: „Halka", „Straszny dwór" i „Paria".

W przyjętej uchwale Sejmu RP podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej".

Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i - jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki – „krew z „krwi i kość z kości Polakiem".

[źródło http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180000731].

 

Informacje o bibliotece i czytelni Instytutu Muzyki i Tańca: http://imit.org.pl/pl/czytelnia.html