Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Program „Nowe Interpretacje” - opracowania nutowe dzieł Antoniego Stolpego

Dzięki uprzejmości prof. Andrzeja Wróbla - wybitnego artysty, pedagoga i niestrudzonego promotora polskiej, zwłaszcza zapomnianej, muzyki - w tym inicjatora i twórcy Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej, na stronie IMiT dostępne są, dokonane przez niego, opracowania wielu dzieł Antoniego Stolpego.

Materiały można pobrać ze strony IMiT („Nowe Interpretacje” - wprowadzenie do programu) w formie pdf do wydruku i bezpłatnego wykorzystania na koncertach realizowanych w ramach programu do 31 grudnia 2011 roku.

Antoni Stolpe młodszy (1851-1872), to jeden z trzech (obok Mikołaja Zieleńskiego i Stefana Kisielewskiego) kompozytorów wskazanych w I edycji programu IMiT „Nowe Interpretacje”.

Poprzez zainicjowanie i realizację programu pragniemy zachęcić polskich artystów i instytucje organizujące życie koncertowe w kraju do sięgania po stosunkowo mało znane lub rzadko wykonywane dzieła rodzimych twórców.

Jednocześnie przypominamy, iż w dniu 20 maja upływa termin zgłaszania wniosków do I edycji Programy.