Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

„Szkoła mistrzów tradycji” – wyniki konkursu I edycji

30 czerwca br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu „Szkoła mistrzów tradycji”. W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (dr Tomasz Nowak), Forum Muzyki Tradycyjnej (Monika Mamińska-Domagalska) oraz powołana jako reprezentantka IMiT Marta Domachowska.

Kierując się poprawnością formalną złożonych wniosków i wartością merytoryczną nadesłanych propozycji, komisja wyłoniła do realizacji następujące projekty:

1. Fundacja Wszystkie Mazurki Świata - Warsztaty śpiewu i warsztaty instrumentalne (skrzypce, harmonia trzyrzędowa, bębenek, baraban, jazz) - Tadeusz Kubiak, Sławomir Czekalski, Maria Pęzik, Maria Siwiec, Zofia Kucharczyk, Jan Gaca, Józef Tarnowski

2. Stowarzyszenie To.pole - Warsztaty polskiej muzyki tradycyjnej z regionu świętokrzyskiego - nauka gry na skrzypcach, barabanie, śpiewu tradycyjnego i tańca - Kapela Zygmunta Jakubowskiego - Zygmunt Jakubowski, Zdzisław Giemza; Ewa Grochowska, Piotr Zgorzelski, Katarzyna Staniszewska

3. Towarzystwo dla Natury i Człowieka - Warsztaty w zakresie wokalnych i instrumentalnych (skrzypce, bębenek, baraban, basy, suka biłgorajska) tradycji Roztocza Zachodniego i regionu janowsko-biłgorajskiego - Stanisław Głaz, Stanisław Fijałkowski, Janina Chmiel, Zbigniew Butryn

W związku z tym, że łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu I edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu dofinansowanie projektu Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie - Warsztaty gry na dudach i skrzypach podwiązanych oraz ich doskonalenia, budowy, strojenia i doboru nowego, tradycyjnego repertuaru - Michał Umławski, Grzegorz Herman, Romuald Jędraszak, Tomasz Kiciński
z przeznaczeniem na honoraria artystów prowadzących warsztaty.

Przy wyborze powyższych projektów komisja uwzględniła liczne walory przestawionych propozycji, wśród których znalazły się:
- wykorzystanie potencjału mistrzów tradycji najstarszego pokolenia
- promowanie lokalnych tradycji muzycznych
- poziom organizacyjny wnioskujących instytucji z uwzględnieniem warunków przekazu tradycji
- liczba beneficjentów - uczestników warsztatów
- czas pracy przeznaczony na warsztaty i spodziewane efekty
- ewaluacja - osadzenie nauki w kontekście zabaw oraz koncertów i związane z tym poszerzenie kręgu odbiorców muzyki tradycyjnej
- osadzenie warsztatów w kontekście organizowanych imprez cyklicznych, także pozwalające poszerzyć krąg odbiorców muzyki tradycyjnej

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów. Mamy nadzieję, iż realizacja programu przyczyni się do upowszechniania tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad dostępne są w zakładce Programy.