Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

„Muzyczne białe plamy” - wyniki konkursu I edycji programu

20 lipca br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do I edycji programu "Muzyczne białe plamy". W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (prof. Barbara Jarmińska-Przybyszewska) i Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (prof. Ryszard Wieczorek) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk).

Program "Muzyczne białe plamy" dotyczy badań nad zaniedbanymi i mało znanymi obszarami polskiej muzyki, a jego celem jest wypełnianie luk w stanie tych badań w szerokim ujęciu chronologicznym i gatunkowym.

Spośród wszystkich, niezwykle interesujących i wartościowych propozycji badań, komisja kierując się poprawnością formalną złożonych wniosków i wartością merytoryczną przedstawionych tematów wyłoniła do realizacji następujące projekty badawcze:

1. Twórczość symfoniczna i kameralna Adama Walacińskiego. Prezentacja. Interpretacja - Ewa Czachorowska-Zygor

2. Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) - tradycja
i współczesność
- Magdalena Szyndler

3. Polski Rock and Roll 1956-1968 (Uwarunkowania, twórczość, patologia)
- Marek Gaszyński, Tomasz Dziedzic.

Ponadto, w związku z tym, iż łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu I edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu dofinansowanie czwartego projektu:

Uporządkowanie i skatalogowanie zbiorów muzykaliów zgromadzonych na chórze kościoła p.w. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. Sporządzenie katalogu wraz
z incypitami nutowymi
- Mariusz Urban

Wszystkie trzy projekty badawcze dotyczą: dokumentacji i interpretacji źródeł coraz trudniej dostępnych wraz z upływem czasu, niewątpliwie zaniedbanych obszarów szeroko pojętej polskiej kultury muzycznej, szerokiego zakresu gatunkowego (współczesna twórczość kompozytorska, muzyka przekazywana tradycją ustną, muzyka popularna i jej uwikłania
w polityczne konteksty w PRL-u).

Ponadto, wszyscy autorzy mają doświadczenie badawcze i reprezentują różne ośrodki
w Polsce, a badania są dobrze zaplanowane i dają nadzieję na dostarczenie wymiernych, wskazanych we wnioskach efektów w założonym czasie.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów. Mamy nadzieję, iż realizacja programu przyczyni się do wypełniania luk w stanie wiedzy o polskiej muzyce w szerokim ujęciu chronologicznym
i gatunkowym.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad dostępne są
w zakładce programy