Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Podsumowania z Konwencji Muzyki Polskiej w Ruchu Muzycznym

W najnowszym numerze Ruchu Muzycznego zostały opublikowane podsumowania dyskusji panelowych, które miały miejsce podczas majowej I Konwencji Muzyki Polskiej.

Odbyło się wówczas 15 paneli tematycznych:
Artysta-wykonawca. Znaki zapytania - moderator: Arkadiusz Kubica
Artystyczna muzyka popularna - moderator: Marek Kościkiewicz
Kompozytor w świecie współczesnym - moderator: Rafał Augustyn
Kultura muzyczna w Polsce - moderator: Andrzej Kosowski
Muzyka alternatywna - obecna i potencjalna rola w polskim życiu muzycznym - moderator: Antoni Beksiak
Muzyka dawna - przeszłość dla przyszłości - moderator: Jacek Urbaniak
Muzyka jazzowa - moderatorzy: Marek Dusza, Włodek Pawlik
Muzyka polska w dobie ekspansji Internetu - moderator: Maciej Zieliński
Muzyka tradycyjna – potencjał i wyzwania - moderator: Janusz Prusinowski
Muzyka w teatrze i filmie - moderatorzy: Bartek Gliniak, Maciej Zieliński
Muzykologia i krytyka muzyczna - moderator: Małgorzata Janicka-Słysz
Nowoczesny model instytucji muzycznej - moderator: Grażyna Szymborska
Obecność muzyki polskiej w mediach - moderator: Mieczysław Kominek
Profesjonalna i powszechna edukacja muzyczna wobec nowych wyzwań - moderatorzy: Andrzej Rakowski, Andrzej Białkowski

I Konwencja Muzyki Polskiej odbywała się w dniach 9-11 maja 2011 w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie. W spotkaniu środowiska muzycznego uczestniczyło ponad 300 gości z całej Polski.

Więcej informacji na www.konwencjamuzyki.pl