Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Doroczne Nagrody ZKP 2011 już przyznane!

Uroczyste wręczenie Dorocznych Nagród ZKP odbędzie się 20 września 2011r.

Wśród tegorocznych laureatów znalezli się pani Marta Ptaszyńśka, którą nagrodzono za wybitną twórczość kompozytorską i upowszechnianie polskiej kultury muzycznej na świecie. Pan prof. Andrzej Rakowski nagorodzony został za kilkudziesięcioletnią działalność na rzecz podniesienia poziomu edukacji muzycznej w Polsce oraz za postawę integrującą środowiska polskiej kultury muzycznej. Panu Zbigniewowi Skowronowi przyznano nagrodę za książkę „Myśl muzyczna Jeana – Jacquesa Rousseau” oraz za działalność translatorską i edytorską wypełniającą dotkliwe luki w polskiej świadomości kultury światowej.

Nagrody Honorowe otrzymają :
pan Joel Sachs za ideeę, organizację i programowanie festiwalu Focus – Polish Modern w Nowym Jorku, pan Jarosław Broda za wspieranie kompozytorów i organizatorów wydarzeń muzycznych we Wrocławiu, wśród nich festiwali Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova, za wypracowanie i realizację modelu współpracy pomiędzy samorządem – Miastem Wrocław a instytucją pozarządową – Związkiem Kompozytorów Polskich ;
pan Andrzej Bauer – za dziesiątki koncertów z utworami kompozytorów polskich, inspirowanie kompozytorów i zamawianie utworów, oryginalny wkład w kształtowanie pola estetycznego polskiej muzyki współczesnej.