Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Koncert w ramach programu „Nowe interpretacje”

4 października w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się, współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu „Nowe interpretacje”, koncert kameralny na którym zabrzmi Kwartet smyczkowy Stefana Kisielewskiego (1911-1991).

W programie pierwszego w bieżącym sezonie artystycznym Filharmonii Świętokrzyskiej koncertu kameralnego, który rozpocznie się o godz. 18.30 w kulisach dużej sceny - za stalową kurtyną, obok Kwartetu smyczkowego Stefana Kisielewskiego pojawią się także utwory innych polskich kompozytorów - Marcela Chyrzyńskiego, Macieja Małeckiego i Grażyny Bacewiczówny.

Dzieła zabrzmią w interpretacji młodego kwartetu smyczkowego Maak Group w składzie: Maria Cywicka - I skrzypce, Karolina Gajda - II skrzypce, Anna Lenckowska-altówka
i Agnieszka Tomaszewska-Jasiak - wiolonczela.

Słowo o muzyce i prelekcję poświęconą Stefanowi Kisielewskiemu wygłosi Agnieszka Nowak-Zagóra.

Wykonanie utworu Stefana Kisielewskiego odbywa się i jest współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe interpretacje.” Zgodnie z ideą i regulaminem programu wykonanie dzieła Stefana Kisielewskiego będzie pierwszą publiczną prezentacją tego utworu w wykonaniu artystów koncertu.