Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

"Szkoła mistrzów tradycji" - Warsztaty Stowarzyszenia To.pole

W dniach 21-23 października w Fundacji Magazyn Kultury, JCC Centrum Społeczności Żydowskiej oraz Kawiarni Naukowej w Krakowie odbędą się, współorganizowane przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu "Szkoła mistrzów tradycji”, warsztaty polskiej muzyki tradycyjnej z regionu świętokrzyskiego.

Warsztaty będą częścią, organizowanegoprzez Stowarzyszenie To.pole już pod raz drugi projektu pt. „Pa-da-rach-CACH! trans tradycja polskiej wsi”.

Celem warsztatów - instrumentalnych, tanecznych i śpiewaczych, jest przybliżenie tradycji muzycznych Kielecczyzny w autentycznej, niestylizowanej formie, w jakiej kiedyś obecna była na wiejskich zabawach i weselach. Dzięki obecności wiejskich muzykantów, a także ich uczniów, warsztaty będą się opierać na żywym przekazie mistrz-uczeń.

Prowadzący warsztaty:

Zygmunt Jakubowski - skrzypce
Ryszard Chrabąszcz - baraban
Ewa Grochowska - śpiew
Piotr Zgorzelski i Katarzyna Staniszewska - taniec

W ramach warsztatów, 22 października w Fundacji Magazyn Kultury (godz. 20.00) odbędzie się także zabawa taneczna z udziałem m.in. Kapeli Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej.

Dokładny program i informacje o artystach prowadzących warsztaty dostępne są na stronie http://to-pole.org/

Warsztaty muzyki tradycyjnej odbywają się i są współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła Mistrzów Tradycji”.