Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Koordynator ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Instytut Muzyki i Tańca poszykuje osoby na stanowisko:

Koordynatora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (dotacji, środków unijnych, sponsorów)

Do zadań koordynatora będzie należało:

 • Poszukiwanie informacji o projektach i programach umożliwiających pozyskanie przez IMiT dotacji, środków z funduszy europejskich i innych zewnętrznych;
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach w/w programów oraz monitorowanie etapów rozstrzygania wniosków;
 • Nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi sponsorami i przygotowywanie wniosków do sponsorów;
 • Monitorowanie, raportowanie i rozliczanie projektów dofinansowanych zgodnie
  z przepisami prawa w tym zakresie i wymogami instytucji dofinansowującej przy współpracy z instytucją dofinansowującą;
 • Bieżąca współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych;
 • Tworzenie prognoz finansowych, biznesplanów, modeli finansowych;
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia;
 • Prowadzenie projektu dokumentacji finansowo - rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów.

Wymagane kompetencje i doświadczenie zawodowe.

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy.
 • znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych z dotacji, funduszy europejskich i innych zewnętrznych;
 • znajomość specyfiki związanej z działaniem w sferze kultury
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • biegła obsługa programów biurowych
 • umiejętność precyzyjnego redagowania pism
 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja
 • sumienność
 • komunikatywność

Wymagane wykształcenie: wyższe

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie z pełnym pakietem ubezpieczeń socjalnych 
 • Pracę w narodowej instytucji kultury
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres imit@imit.org.pl z tytułem "Koordynator ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych" do 4 września 2019 r.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.