Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Specjalista ds. obsługi programów MKiDN

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty ds. obsługi programów MKiDN.

Zadania:

Obsługa programów MKiDN w zakresie muzyki, realizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca (obsługa pod względem merytorycznym oraz finansowym):

 • przeprowadzanie naborów wniosków,
 • przygotowywanie umów i realizacja projektów we współpracy z Beneficjentami,
 • rozliczanie projektów.

Wymagania:

 • Wykształcenie:
  studia wyższe, udokumentowane posiadaniem dyplomu ukończenia studiów.
 • Preferowane kierunki:
  artystyczne, humanistyczne, marketing, zarządzanie.
 • Doświadczenie:
  praca przy projektach realizowanych w ramach programów MKiDN (składanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów).
 • Wiedza:
  znajomość programów MKiDN, wiedza merytoryczna z zakresu muzyki, znajomość problematyki związanej z kulturą, znajomość polskiego środowiska muzycznego.

Umiejętności zawodowe:

Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office.

Predyspozycje:

Kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i relacji interpersonalnych oraz instytucjonalnych, zaradność w realizowaniu projektów, wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność, terminowość, doskonała organizacja pracy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa zlecenie, umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; w perspektywie możliwość umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Termin nadsyłania ofert:

05.04.2019 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienioną ofertą prosimy o przesłanie CV w formie elektronicznej na adres imit@imit.org.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.