Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza rekrutację na stanowisko koordynator projektów w departamencie tańca

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie projektami w zakresie tańca,
 • proponowanie zakresu i priorytetów nowych projektów w zakresie tańca,
 • koordynacja i zarządzanie realizacją poszczególnych zadań w projektach zgodnie
  z określonym harmonogramem, budżetem oraz poziomem merytorycznym
  i wykonawczym,
 • tworzenie pełnej dokumentacji projektów, w tym m.in. harmonogramów i kosztorysów,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem projektowym, zarządzanie zmianami w projekcie oraz problemami,
 • raportowanie i prezentowanie realizacji projektu,
 • wypracowanie i wdrażanie nowych oraz modyfikacja istniejących działań.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe,
 • wykształcenie lub doświadczenie w zakresie tańca,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność,
 • samodzielność i proaktywność w działaniu,
 • nastawienie na realizację wyznaczonych celów,
 • kreatywność, gotowość do podejmowania wyzwań,
 • biegła obsługa komputera i programów biurowych (min. pakiet MS Office),
 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie dobrym,
 • znajomość innych języków obcych mile widziana.

Rodzaj zatrudnienia:
Umowa zlecenie, umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą; w perspektywie możliwość umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Termin nadsyłania ofert:
16.09.2018 r.

Praca od 1 października 2018 r. 

Zapewniamy wszelkie niezbędne narzędzia do pracy, wsparcie zgranego zespołu, możliwość bezpośredniego uczestnictwa w najciekawszych projektach z dziedziny tańca w Polsce.
Praca na umowę zlecenie

Zapraszamy do złożenia swojego CV w formie elektronicznej na adres imit@imit.org.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.