Konkursy

Konkurs na przygotowanie identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty Konkurs na przygotowanie identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 lipca 2018 roku.
Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury, a jej podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Instytut zajmuje się analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki. IMiT uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.
Celem Konkursu jest wyłonienie Autora (Zespołu Autorskiego), który przedstawi najlepszy projekt identyfikacji wizualnej Instytutu Muzyki i Tańca po zmianie nazwy Instytutu na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Identyfikacja ma nawiązywać do charakteru/przedmiotu działalności instytutu, umożliwiając przedstawienie go jako jednostkę działającą na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej, reagującą na nowe wyzwania zmieniającego się otoczenia, ale też czerpiącą z trwałej tradycji. Projekt powinien wyróżniać się wysokim poziomem artystycznym, spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.
Konkurs skierowany jest do każdej osoby fizycznej lub prawnej, profesjonalnie zajmującej się projektowaniem graficznym. Celem uniknięcia wątpliwości za osoby prawne uznaje się także spółki osobowe.
Nagroda główna w konkursie to 6000 zł brutto.
Szczegółowe informacje i wymagania Konkursu zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2018 r., drogą elektroniczną na adres: imit@imit.org.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN
LOGO

 

Otwarty konkurs na realizację spektaklu w ramach programu "Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy" w 2019 roku

Instytut Adama Mickiewicza wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Starym Browarem Nowy Taniec/Art Stations Foundation ogłasza otwarty konkurs na stworzenie i realizację spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej w ramach programu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2019 roku.

Opis programu

Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy to program prezentacji polskiego tańca artystycznego z udziałem polskich tancerzy, choreografów, pedagogów i teoretyków tańca. PROGRAM będzie realizowany w latach 2018-2021. W ramach PROGRAMU spektakle, warsztaty, spotkania i debaty będą realizowane w najbardziej aktywnych centrach tańca w Europie Środkowej i Wschodniej, m.in. na Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Armenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Słowenii, Serbii, Bułgarii.

Program jest kontynuacją projektu Terytoria choreografii z 2016 roku, którego idea w 2018 roku została poszerzona o propozycje związane z postaciami wybitnych artystek awangardy tanecznej XX wieku polskiego pochodzenia. Specjalna publikacja (zrealizowana w 2017 roku) oraz nowe, międzynarodowe projekty choreograficzne poświęcone będą zarówno artystycznemu dorobkowi, jak i fascynującym biografiom Poli Nireńskiej, Bronisławy Niżyńskiej, Mary Rambert i Yanki Rudzkiej. Tak jak w latach 20. i 30. XX wieku, polscy artyści mogą być również dziś źródłem inspiracji i nowoczesnego rozumienia choreografii w innych krajach. W programie pragniemy powrócić do modelu interkulturowej wymiany, opartego o realną współpracę z lokalnymi środowiskami, zaznaczając motyw silnej obecności choreografek i tancerek zarówno dziś, jak i w ogóle w historii tańca polskiego.

Program Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Partnerzy PROGRAMU: Instytut Muzyki i Tańca, East European Performing Arts Platform, Centrum Kultury w Lublinie, Stary Browar Nowy Taniec/Art Stations Foundation. W 2019 roku, w rezultacie otwartego konkursu, powstanie spektakl taneczny zbudowany wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej.

Zasady konkursu

Realizacja i premiera w/w spektaklu odbędzie się w terminie 1 marca-30 czerwca 2019 roku. Po premierze, w okresie lipiec-listopad 2019 roku, spektakl ten zostanie zaprezentowany w ważniejszych centrach tańca w Europie. Pokazy spektaklu w 2019 roku planowane są w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Pokazom zagranicznym towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez twórców i wykonawców spektaklu.

Termin składania ofert: komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do 30 września 2018 roku na adres mailowy: eepap@iam.pl w formie plików PDF oraz pocztą na adres Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin z dopiskiem "Terytoria choreografii – Konkurs" (decyduje data stempla pocztowego).

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 22 października 2018 roku.

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Istotne postanowienia umowy