Rady programowe

Departament muzyki

Rada programowa ds. muzyki Instytutu Muzyki i Tańca:

Przewodniczący prof. Eugeniusz Knapik

Z-ca Przewodniczącego dr Marcin Gmys

prof. Zofia Konaszkiewicz

dr hab. Ewa Dahlig-Turek

prof. Marta Szoka


Departament tańca

Rada programowa ds. tańca Instytutu Muzyki i Tańca:

Przewodnicząca – Maria Stokłosa

Z-ca Przewodniczącej – dr Barbara Sier-Janik

prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Jacek Przybyłowicz

Hanna Strzemiecka

rady.jpg