Dyrekcja

Andrzej Kosowski - dyrektor

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Mozartowskiej. W latach 1996-2012 pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 2001 roku był jego Redaktorem Naczelnym. Był twórcą i dyrektorem sześciu edycji Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie w latach 2005-2010. Był członkiem Rady Polskiej Izby Książki (2006-2009) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” (2007-2009). Członek Rady Artystycznej Filharmonii Śląskiej w latach 2007-2010 oraz członek Rady Artystycznej Opery Krakowskiej w latach 2001-2004. W 2007 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego Roku Karola Szymanowskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku był pełnomocnikiem Ministra do spraw Roku Lutosławskiego, a w 2014 roku – koordynatorem Roku Kolberga. Członek Stowarzyszenia Muzyki Polskiej, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego oraz Towarzystwa Muzycznego im. Witolda Lutosławskiego.
Andrzej Kosowski

Joanna Szymajda - zastępca dyrektora

Doktor nauk humanistycznych, pracę doktorską obroniła na Université Paris III Sorbonne Nouvelle i Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu teatrologii i psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Université Lyon II.

Autorka książki „Estetyka współczesnego tańca europejskiego po 1990” (Księgarnia Akademicka) oraz redaktorka zbiorowej publikacji „European Dance since 1989” (Routledge/IMIT).
Teksty naukowe i krytyczne o tańcu współczesnym publikowała również na łamach m.in. „Dialogu”, „Teatru”, „Didaskaliów”, „Kultury Współczesnej”, „Ruchu Muzycznego” czy „Opcji”. Pracowała m.in. jako kuratorka projektów tanecznych, np. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, oraz koordynatorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł.
Joanna Szymajda
Fot: Marta Ankiersztejn