Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Wyniki konkursu „Pamięć" dla uczniów szkół muzycznych i baletowych

Komunikat o wynikach Konkursu dla uczniów szkół muzycznych i baletowych „Pamięć”

W styczniu 2019 r. Komisja złożona z przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej oraz Instytutu Muzyki i Tańca, zapoznała się z pracami nadesłanymi na Konkurs dla uczniów szkół muzycznych i baletowych „Pamięć”. Komisja wyraża uznanie dla zaangażowania i oryginalności podejścia autorów prac oraz dla wielkiego wysiłku młodzieży i opiekunów włożonego w uporządkowanie zapomnianych grobów muzyków i tancerzy.

W dniu 22 lutego 2019 r. Komisja  podjęła decyzję o przyznaniu nagród głównych, wyróżnień i nagród rzeczowych autorom następujących prezentacji:


Kategoria: Artyści sztuki tańca

1. NAGRODY GŁÓWNE (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 2 000 zł brutto wraz z biletami): 

  • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku
    Praca dot. Barbary Tomaszewskiej
    (opiekun projektu: Mirosław Czop)

  • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie
    Praca dot. Feliksa Krzesińskiego 
    (opiekunowie projektu: Ewa Lachowska, Hanna Putsiato, Joanna Sibilska)

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Radomiu
    Praca dot. Zbigniewa Strzałkowskiego
    (opiekun projektu: Tomasz Molga, Piotr Nowakowski, Ilona Jaworek)

2. WYRÓŻNIENIE (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 700 zł brutto wraz z biletami):

  • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
    Praca dot. Olgi Sławskiej, Olgi Sawickiej, Conrada Drzewieckiego, Edmunda Kopruckiego, Lubomira Wojtkowiak, Marcelli Hildebrandt, Wandy Jakowickiej, Władysława Milona
    (opiekunowie projektu: Mirosław Różalski i Krystyna Frąckowiak)

3. NAGRODY RZECZOWE:

  • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku
    Praca dot. Jerzego Sidorowicza
    (opiekun projektu: Mirosław Czop)

  • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku
    Praca dot. Janiny Jarzynówny-Sobczak
    (opiekun projektu: Piotr Janczarski i Robert Kulanin)


Kategoria: Artyści sztuki muzycznej
 

1. NAGRODY GŁÓWNE (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 2 000 zł brutto wraz z biletami): 

  • Zespół Szkół Muzycznych II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
    Praca dot. Antoniego Pilca
    (opiekun projektu: Emilia Hewelt)

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy
    Praca dot. Emmy Bartelmus
    (opiekun projektu: Grzegorz Wierzba)

  •  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach
    Praca dot. Antoniego Wójcikiewicza, Aleksandra Glinkowskiego, Ernesta Koja, Pawła Roczka i Józefa Szweda
    (Opiekun projektu: Marzena Dobrowolska–Musialik)

2. WYRÓŻNIENIA (dofinansowanie wyjazdu grupy na wybrany koncert do kwoty 700 zł brutto wraz z biletami):

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach
    Praca dot. Stefana Sendeckiego
    (Opiekun projektu: Anna Cisoń)

  • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie
    Praca dot. Tomasza Falla
    (Opiekun projektu: Katarzyna Zagólska)

  • Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie
    Praca dot. Marka Jasińskiego
    (Opiekunowie projektu: Przemysław Wieleba i Anna Książczyk)

3. NAGRODY RZECZOWE: 

  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
    Praca dot. Konrada Pałubickiego
    (Opiekun projektu: Joanna Urbaniak)

  • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
    Praca dot. Tadeusza Żmudzińskiego 
    (Opiekun projektu: Karolina Pukowiec)

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie
    Prace dot. Bronisława Rutkowskiego
    (Opiekun projektów: Witold Dziura)

  • Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu
    Praca dot. Józefa Edmunda Titza
    (Opiekun projektu: Eliza Krupińska)

  • Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Osieku nad Wisłą
    Praca dot. Józefa Kamińskiego
    (Opiekun projektu: Mariola Majrowska)

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
    Praca dot. Karola Kurpińskiego
    (Opiekunowie projektu: Paulina Pieńkowska i Agata Biegańska-Waligóra) 

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zgierzu
    Praca dot. Bronisławy Rotsztat-Srebrnogórowej
    (Opiekun projektu: Sylwia Wach-Walkiewicz)

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zgierzu
    Praca dot. Kiejstuta Bacewicza 
    (Opiekun projektu: Sylwia Wach-Walkiewicz)

Na tym Komisja zakończyła pracę.

 

Zdzisław Bujanowski                         Maxymilian Bylicki                  Aleksandra Dziurosz

Dyrektor CEA                                     Dyrektor IMiT                          Z-ca Dyrektora IMiT