Jazzowy debiut fonograficzny

6(7)/M/2012 | zakończony | 4 projekty

cele:
Realizacja nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej.


opis:
„Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty CD z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce firm fonograficznych. Ważnym elementem programu jest, aby nagranie płyty było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Program będzie także pełnił funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej 25% czasu trwania nagrania musi zostać poświęcone muzyce polskiej z obligatoryjnym nagraniem przynajmniej 1 nowego utworu polskiego kompozytora.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAIKS oraz tłoczenie płyty wraz z poligrafią w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 zł netto w formie umowy z firmą fonograficzną.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 28 lat (w przypadku zespołu wylicza się średnią arytmetyczną).

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz aplikacyjny wraz z załącznikami) upływa w dniu 30 kwietnia, zaś termin wyboru wniosków 15 maja 2012 roku. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

budżet:
40 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:
Andrzej Kosowski - dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Alina Święs - specjalista ds. programowych (tel. 22 829 20 07, tel. kom. 608 836 743)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI

dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Oświadczenie wykonawcy

PRZEWODNIK - Wprowadzenie do programu Jazzowy Debiut Fonograficzny

Historia zmian

 • Uprzejmie informujemy, że ze względu na dużą liczbę nadesłanych zgłoszeń i konieczność zapoznania się przez jurorów komisji oceniającej wnioski z dużą ilością materiału, w szczególności z przesłanymi nagraniami demo, Dyrektor IMiT podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu z 15 na 30 maja 2012.
  11.05.2012
 • Komisja konkursowa, w dniu 29 maja obradując w składzie: Mariusz Bogdanowicz, Jerzy Jarosik, Marek Napiórkowski, dokonała wyboru 4 projektów:

  1. MULTIKULTI PROJECT - High Definition

  2. SOS MUSIC Remigiusz Trawiński, Wojciech Zaguła s.j. - Raw Tone

  3. A.M.I. Productions Adam Piotr Łapiński - Jazz City Choir

  4. KSQ MUSIC - Tomasz Jędrzejewski Quartet

  29.05.2012
 • Wnioskodawcy: KSQ MUSIC - Tomasz Jędrzejewski Quartet zrezygnowali z udziału w programie.
  15.10.2012
 • Wnioskodawcy: MULTIKULTI PROJECT - High Definition zrezygnowali z udziału w programie.
  31.10.2012