Rok Moniuszki 2019 - wydanie publikacji

11 października 2018

Przypomniamy uprzejmie Państwu, że przedmiotem wniosków do programu MKiDN „Moniuszko 2019 – Promesa” jest organizacja różnego rodzaju wydarzeń: artystycznych, edukacyjnych, popularyzatorskich i naukowych, poświęconych postaci i twórczości Stanisława Moniuszki. Przedmiotem (lub jednym z elementów) wniosku do tego programu nie może być wydanie publikacji: CD, DVD, nut i książek. Wydanie publikacji związanych z Rokiem Moniuszki 2019 będzie możliwe w ramach programu MKiDN „Muzyczny ślad”, którego operatorem będzie Instytut Muzyki i Tańca. Termin naboru wniosków do tego progamu będzie do 30.11.2018 r.

Przypominamy, że wnioski do programu MKiDN „Moniuszko 2019 – Promesa” można składać do 15.10.2018 r.

Brak zdjęcia