Wyniki naboru do VI edycji programu „Myśl w ruchu”

27 kwietnia 2018

Zgodnie z Regulaminem Programu Myśl w ruchu w dniu 23 kwietnia 2018 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do VI edycji Programu. Publikujemy wyniki naboru.

W posiedzeniu uczestniczyły:
1. Przewodnicząca Komisji – Aleksandra Dziurosz – przedstawicielka Instytutu Muzyki i Tańca
2. Członkini Komisji – Klaudia Carlos-Machej – ekspertka zewnętrzna
3. Członkini Komisji – Julita Gumulák – ekspertka zewnętrzna
4. Członkini Komisji – Hanna Kamińska – ekspertka zewnętrzna
5. Marta Michalak – pracowniczka IMiT, bez prawa głosu
6. Anna Čemeljić – pracowniczka IMiT – protokolantka, bez prawa głosu


Do programu zgłosiło aplikacje 38 Wnioskodawców. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonych wniosków pod względem formalnym. Ocena formalna przeprowadzona została przez Członka Zespołu powołanego z ramienia IMiT-u – Panią Martę Michalak.

W pięciu złożonych wnioskach stwierdzono uchybienia formalne, dyskwalifikujące projekty ze względu na niezgodność z Regulaminem Programu:
1. Dom Kultury „Jowisz” z Gaworzyc,
2. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 „Jesteśmy”
w Skarżysku-Kamiennej,
4. Stowarzyszenie Taneczno-Gimnastyczne „Max Dance” w Węgrowie,
5. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.


Wnioskodawcy nie zaplanowali rekrutacji wszystkich uczestników z placówek partnerskich lub planowali rekrutację dzieci w wieku przedszkolnym, co jest niezgodne z Regulaminem Programu. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały dalszej ocenie merytorycznej. W dwunastu wnioskach odnotowano w budżetach pojedyncze wydatki spoza katalogu kosztów kwalifikowalnych – wnioski te dopuszczono do dalszej oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji merytorycznej.

W wyniku prac Komisji postanowiono, że dofinansowanie projektów w VI edycji programu nr 5(6)/T/2018 Myśl w ruchu otrzymują:
1. Fundacja Społeczno-Kulturalna „Gloria Cultura”
Tytuł projektu: Z myślą o tańcu
Kwota dofinansowania: 28 030 zł


2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu
Tytuł projektu: Najtrudniejszy pierwszy krok
Kwota dofinansowania: 48 945 zł


3. Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach
Tytuł projektu: Zatańczmy razem
Kwota dofinansowania: 29 125 zł


4. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych
Tytuł Projektu: Taniec pokoleń
Kwota dofinansowania: 50 000 zł


5. Międzynarodowa Fundacja Ars Vivendi
Tytuł Projektu: Mali Sieradzanie
Kwota dofinansowania: 50 000 zł


6. Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”
Tytuł Projektu: Taniec mój sprawny świat
Kwota dofinansowania: 49 500 zł


7. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar”
Tytuł projektu: IndepenDANCE
Kwota dofinansowania: 29 830 zł


8. Stowarzyszenie ON/OFF
Tytuł projektu: TERÔ TWÓJ ZRËCH (TERAZ TWÓJ RUCH)
Kwota dofinansowania: 48 840,00 zł


9. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Tytuł projektu: Eko – Taniec w każdym wieku
Kwota dofinansowania: 42 477,50 zł


10. Teatr Mały
Tytuł projektu: edu.DANCE
Kwota dofinansowania: 19 300 zł

 

Projekty wnioskodawców, których w tegorocznej edycji programu Myśl w Ruchu nie objęto dofinansowaniem:
1. Dom Kultury „Jowisz”
Tytuł projektu: Taniec naszą pasją


2. Fundacja Artystyczno-Sportowa SWING
Tytuł projektu: Życie to taniec


3. Fundacja Performat
Tytuł projektu: Dance is…happening!


4. Fundacja „Podaruj Odrobinę Szczęścia”
Tytuł projektu: Wyrazić tańcem- wszechstronne zajęcia integracyjne dla dzieci


5. Fundacja Powiatu Mogileńskiego
Tytuł projektu: Zatańcz z Białymi Kujawami


6. Fundacja „Radosne dzieci”
Tytuł projektu: Cztery pory roku


7. Fundacja Rodzina na Fali
Tytuł projektu: Roztańczona szkoła


8. Fundacja Wszyscy Obecni
Tytuł projektu: Pełną Parą


9. Gminna Biblioteka Publiczna
Tytuł projektu: My zwyciężamy poprzez taniec


10. Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie
Tytuł projektu: Odrobina wolności w małej miejscowości


11. Miejski Dom Kultury w Redzie
Tytuł projektu: Dance must GO ON


12. Miejski Dom Kultury w Kaletach
Tytuł projektu: TANIEC-SZTUKA-PASJA


13. NOWY TEATR
Tytuł projektu: Program edukacyjny ŚWIETLICA 2018


14. Ośrodek Kultury „Górna”
Tytuł projektu: Świat u stóp. Młodzi adepci tańca na Górnej


15. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
Tytuł projektu: Wspólne podwórko


16. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne
Tytuł projektu: Dziecięco-młodzieżowe warsztaty tańca współczesnego


17. Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
Tytuł projektu: Więcej niż tańczące parabole


18. Rypińskie Stowarzyszenie INICJATYWA
Tytuł projektu: Kierunek - Kultura


19. Soleckie Centrum Kultury
Tytuł projektu: Taniec ruch, emocje bez granic


20. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
Tytuł projektu: Janowskie Spotkania Taneczne


21. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
Tytuł projektu: Tańczyć każdy może


22. Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 „Jesteśmy” w Skarżysku - Kamiennej
Tytuł projektu: Taniec bez granic


23. Stowarzyszenie Niezależna Manufaktura Taneczna
Tytuł projektu: RECONNECTED – taniec jako praktyka życia


24. Stowarzyszenie Razem-Wszystko
Tytuł projektu: Myśl w ruchu


25. Stowarzyszenie Taneczno-Gimnastyczne „Max Dance” w Węgrowie
Tytuł projektu: ROZWIŃCIE SKRZYDŁA


26. Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw
Tytuł projektu: Praksis


27. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
Tytuł projektu: GO with the FLOW


28. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
Tytuł projektu: Tanecznie, bajecznie!


Wszystkich już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach wniosków. Informujemy jednocześnie, że przewidujemy korekty w formule i regulaminie konkursowym.

Brak zdjęcia